НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
ФАКУЛЬТЕТ СОЦІОЛОГІЇ І ПРАВА
СТУДЕНТСЬКА РАДА ФСП

Інформаційний Лист

14 науково-практичної конференції студентів та аспірантів
ДНІ НАУКИ ФСП
«Молодь в освіті та науці як умова відродження  українського суспільства»
(До 20-річчя незалежності Української держави)
20-21 квітня 2010 року, м. Київ


Шановні колеги!
Маємо честь запросити вас взяти участь в 14 науково-практичній  конференції студентів, аспірантів та молодих вчених Дні Науки ФСП – 2011, яка буде проведена 20-21 квітня 2011 року в НТУУ «КПІ» на базі факультету соціології і права.

ТЕМАТИКА СЕКЦІЙ:
Секція №1. Філософія: «Філософія і молодість. Вчитися мислити замолоду» (Муратова І. А. к.філос.н., доц.)
Секція №2. Історія філософії та релігієзнавство: «Безумству храбрых поем мы песню» ( Свідло Т. М., к.філос.н., доц.)
Секція №3. Соціальна філософія: «Духовна культура особистості як детермінант самотворення в умовах становлення сучасного суспільства» (Сторіжко Л. В., д.філос.н., доц.)
Секція №4. Історія: «Людство в умовах інформаційної епохи»
(Гнатюк Н. Ф., к.і.н., проф.)
Секція №5. Соціологія: «Молодь в дзеркалі соціології» ( Пиголенко І. В., к.філос.н., доц., Кавун І.В., викл.)
Секція №6. Соціальна робота: «Інноваційні технології в соціальній роботі в сучасних умовах» ( Терещенко І. І., к.філос.н., доц., Цюркало Т. І., викл.)
Секція №7. Історія соціології: «Етимологія поняття суспільство в ретроспективі: від О.Конта до Т.Парсонса» (Крижанівська О. П., к.філос.н., доц., Клименко М. І., викладач)
Секція №8. Педагогіка: «Педагогіка на зламі тисячоліть»
(Пузирьов Є.В., к.пед.н., доц..)
Секція №9. Психологія: «Личностный рост молодого ученого»
(Бреусенко-Кузнєцов О. А., к.психол.н., доц.)
Секція №10. Культурологія та естетика: «Київ: діалог віків та поколінь» (Покуліта І. К., к. філос.н., доц., Ніколова Н. І., викл., Балакірова  С. Ю., к.філос.н., доц.)
Секція № 11. Математика 21 століття: «Математичне та комп’ютерне моделювання соціально-економічних та екологічних процесів і систем (мультидисциплінарні дослідження)»
(Бахтіна Г. П., к.фіз.-мат.н., доц.)
Секція № 12. Політологія: «Україна: 20 років незалежності в контексті світового політичного процесу» (Радей А. С., викл.)
Сукція № 13. Діалектична логіка: «Людина, суспільство, всесвіт – прогрес, регрес чи розвиток»
(Піхорович В. Д. , ст. викладач)
Секція №14. Риторика та іміджелогія: «Battle-тур. Змагання ораторів: Слово хвали чи осуду»  (Препотенська М. П., к.філос.н, доц.)
Секція № 15. Гендерні дослідження: «Гендерний мейнстримінг, як запорука розбудови суспільства рівних можливостей»
(Стрєбкова Ю. В., к.філос.н., доц.)
Секція №16. Правова система: «Правова Україна очима майбутніх фахівців» (Чепульченко Т. О., к.ю.н., доц.)
Секція № 17. Право: «Захист прав молодих спеціалістів за трудовим законодавством» (Кузнєцова Л. О., к.ю.н., доц., Цирфа Г.О., к.ю.н., доц.)
Секція №18. Правові засади державного адміністрування: «Роль молодого покоління в розбудові української державності» (Бежевець А. М., ст..викл., Трофименко І. В., ст..викл.)
Секція №19. Правосуддя: «Захист прав людини в умовах судової реформи»
(Солончук І. В., ст. викл.)
Секція №20. Адміністративний менеджмент: «Креативный потенциал административного менеджмента» (Коваль О. А., к.філос.н., доц., Петрова С. О., викл.)
Секція №21. PR: «Комунікативні стратегії реклами, пропаганди і PR» (Польська Т. Д., к. філос.н., доц.)

Тези для публікації та заявки на участь в роботі секцій приймаються до 1 квітня 2011 року.

В рамках конференції відбудуться
Ярмарок проектів
«Освіта в Україні – проекти майбутнього»
Науковий керівник: Федорова І. І. , проф.

Круглий стіл
«Держава, громадянське суспільство, суспільне нелюдство?»
Ведучий: Піхорович В. Д. , ст. викладач.

Тренінг
«Основы успешной комуникации»
Ведуча: Вайнілович Наташа, аспірант

Брейн-ринг
«Класична та сучасна література»
Викладачі проти студентів

Дебати
«Вища освіта – яка вона повинна бути?»
Ведуча: Препотенська М. П., к.філос.н., доц.

Кіноклуб
Модератор: Клименко М. І. , викл.
Експерт: Муратова І. А., к.філософ.н., доц.
«Я та інші» – радянський науково-популярний фільм режисера Фелікса Соболева, знятий у 1971 році на студії «Київнаукфільм».
До конференції публікуватиметься збірка тез   «Дні науки ФСП  2011»
Для того щоб побачити свою статтю надрукованою у збірці необхідно до 1 квітня надіслати на email оргкомітету: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду тези, що попередньо будуть затверджені науковими керівниками секцій, обсягом до 2 сторінок (формат А4 з полями праворуч, знизу, зверху та зліву – 2 см, шрифт Times New Roman, 14 кегль, інтервал 1,5).
Розташування на сторінці: у правому верхньому куті вказати прізвище, ініціали автора та назву ВНЗ, факультету –  виділяється курсивом; на наступному рядку по центру друкувати для зв’язку e-mail автора. У наступному рядку – назва доповіді (жирним шрифтом). У наступному друкуєть текст тез.
Адреса оргкомітету Днів науки ФСП НТУУ «КПІ»: 03056 м. Київ, проспект Перемоги 37, корпус 7, каб. 0-15.
Телефони оргкомітету:
Пряміцин Вячеслав (Голова Студентської Ради ФСП)  063 361 02 86
Стецюра Катерина (Голова НТСА аспірантів)   093 006 61 10