Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка
Кафедра філософії та культурології ЧНПУ під егідою  ІФ НАНУ, за сприяння газети «День» планують у червні 2011 року проведення ІІІ Всеукраїнських Кулішевих читань з філософії етнокультури, присвячених пам’яті С.Б. Кримського,
«Феноменологія софійності в українській культурі.
Запити філософських смислів у мові, мистецтві, літературі»

(м.Чернігів, 29-30 червня 2011 р.)

            Пропонована проблематика для обговорення:
1.    Історія української культурології: від П.Куліша до С.Кримського. Становлення сучасної філософії етнокультури.
2.    Сигнатура софійності в українській культурі. Ціннісно-смисловий універсум в історії духовності українського народу.

3.    Архетипи та універсалії української культури, їх вияв у мові, мистецтві, літературі.
4.    Бароковий універсалізм українського художнього мислення. Культурна універсальність українського бароко та необароко.
5.    Пізнання як трансценденція Софії.
6.    Софійність як святість буття. Софійні символи буття в мові, літературі, мистецтві.
7.    Мова як «дім буття». Запити філософських смислів в українському культурологічному дискурсі.
8.    Філософські смисли в українській літературі та мистецтві.
9.    Особливості української культурної ментальності і сучасні проблеми філософії освіти та виховання.
10.    Філософська і культурологічна регіоніка. «Дім-Поле-Храм» у регіональних вимірах україністики.
11.    Українська «сміхова культура» та енциклопедія гумору від академіка Кримського.

Список проблем відкритий для доповнення і авторських підходів.

Детальніше в інформаційному листі (відкрити)