29 вересня – 1 жовтня 2011 року в м. Вінниці та м. Бершадь Вінницької області буде проводитися ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Доля старообрядства в ХХ – на початку ХХІ ст.: історія та сучасність".

     На конференції планується обговорити наступні питання:
1. Актуальні проблеми сучасного старообрядства та старообрядство в сучасному світі.
2. Внутрішня політика сучасних держав у стосунку до старообрядців.
3. Міжнародна співпраця старообрядських громад та інститутів громадянського суспільства.
4. Старообрядська культурна спадщина (кінець ХVІІ – початок ХХІ ст.).
5. Благодійність старообрядців у сфері науки, культури, релігії та суспільства.
6. Особистості в історії старообрядства в ХХ – на початку ХХІ ст.
7. Історіографія та джерела з історії старообрядства.
8. Історія старообрядства до 1917 р.
9. Старообрядство у ХХ ст.
10. Сучасні археографічні, мовознавчі, етнологічні та фольклорні дослідження російського старообрядства в країнах світу.


     Для участі у конференції потрібно до 1 серпня 2011 р. прислати заповнену заявку в електронній формі. Необхідно: 1-ша черга – до 1 квітня 2011 р., 2-га черга – до 1 серпня 2011 р. представити текст виступу.

     Вимоги до оформлення тексту:
– До друку в Збірнику приймаються оригінальні розробки, тематично пов’язані з історією, сучасністю та культурою російського старообрядства переважно ХХ – початку ХХІ ст., які раніше не публікувалися, не компілятивного характеру, а також документи, рецензії на нові видання, інформація про ті чи інші події та явища Світу старообрядства.
– Основні вимоги до авторських текстів – це наукова новизна та актуальність проблеми, оригінальність думок. У статті має бути стислий історіографічний огляд проблеми, постановка завдань, обґрунтовано їх актуальність та підведено підсумки дослідження. У кінці статті – стисла анотація (3–4 речення українською, російською та англійською мовами. Матеріали до друку приймаються українською та російською мовами.
– Обсяг матеріалів – від 20 000 знаків (повідомлення) до 40 000 знаків (доповідь). Текст має бути набраний у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows, шрифт Times New Roman, кеґль – 14, міжрядковий інтервал – 1. Формат файлу – doc чи rtf.
– Текст набирається без переносів слів. Абзаци формуються без використання пробілів і табулятора. Таблиці розміщуються в текстовому файлі. Зноски виконуються через меню „Вставка” автоматично (!) в кінці кожної сторінки. Нумерація посилань виконується арабськими цифрами. Посилання з мережі Інтернет не копіюються, а перенабираються в ручному режимі. Прізвище та ініціали автора монографії, статті, автора редакції виділяються курсивом. Перед місцем видання ставиться тире (т. зв. „довге”).
– Назви міст Москва, Санкт-Петербург, Київ подаються скорочено (– М., – СПб., – К.). Після місця видання перед роком видання ставиться кома. Після року видання вказується том, випуск, видання і т. п., далі вказується номер сторінки. Якщо сторінка не вказується, то перед прізвищем автора пишеться Див. (дивись). Прихований пробіл ставиться між ініціалами та прізвищем; у скорочених словах: так далі – т. д., у тому числі – у т. ч. Ці слова пишуться скорочено.
– Назви архівів чи відділів рукописів лише в першому випадку подаються повністю, наприклад: Російський державний історичний архів, у дужках: (Далі – РДІА). Перед номером опису, справи та аркуша ставиться тире та крапка.
– Автори мають вказати про себе такі дані: прізвище, ім’я, по-батькові, вчений ступінь, учене звання, місце роботи та посаду, поштову адресу, телефон (служб., дом., моб.), а також електронну адресу.

     Рукописи як використаних, так і невикористаних матеріалів не повертаються. За зміст статті, достовірність викладених у ній фактів, цитат, дат і т. п. відповідає автор.

     Редакція залишає за собою право редагувати та скорочувати надані в її розпорядження матеріали.

     Якщо Ви зацікавлені у тому, аби Музей історії та культури старообрядства України надіслав запрошення на ім’я Вашого керівництва, то повідомте усі необхідні дані.

      Тексти надсилати за адресою: 01001, Україна, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. С. В. Таранцю, чи на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду