Асоціація «Новий Акрополь»
Національний університет «Острозька академія»
Філософський факультет КНУ імені Тараса Шевченка
Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого
Інститут філософської освіти і науки НПУ імені М. П. Драгоманова
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України

ДО 20-РІЧЧЯ «НОВОГО АКРОПОЛЯ» В УКРАЇНІ
X МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
ТРАДИЦІЯ І КУЛЬТУРА. Людина в пошуках істини
Київ, 16-17 грудня 2011 р.

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

Категорія істини як проблема і концепт
Ціннісно-смисловий універсум філософських істин.
Філософські школи і релігійні братства. Феномен любомудрія.
Паломництво як шлях перетворення.
Історичні трансформації світоглядного простору.
Модальність істин у спектрі сучасних філософських вчень.

Істина в топосі наукового знання
Когнітивний пошук у сучасному науковому мисленні.
Вектори сучасної наукової методології.
Достовірність наукового знання і критерії істини.

Проблема істини в аксіології культури
Екзистенція людини - онтологічна база істин культури.
Висловлення істинного в практичному розмаїтті: повсякденність, сакральність, мораль, мистецтво.
Культурні істини в континуумі історії, стійкість гуманістичних максим.
Стратегії істинного осягнення, герменевтичний круг.

Істина в евристичній динаміці мистецтва
Категорія істини і поняття художньої правди.
Трансцендування чуттєвості в загальнолюдські смисли.
Можливості втілення  Ідеального мовою мистецтва.
Мистецтво і публіка: рівні можливого сприйняття.


Тези докладів необхідно подати до 20 листопада 2011 року. Вимоги до матеріалів:
- обсяг тез — 1-2 сторінки друкованого тексту формату А4; шрифт Times New Roman, 14;
- посилання — в тексті у квадратних дужках згідно бібліографічних стандартів;
- заявка на участь: П.І.Б. повністю, посада, місце роботи, вчене звання і ступінь, контактний телефон, поштова й електронна адреса.
Робочі мови конференції — російська і українська.
Оргвнесок — 30 грн. (включає друк матеріалів конференції).
Тел. 501-01-35, 099-383-78-28 (Наталія Радченко)
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду