ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
18-19 КВІТНЯ 2012 РОКУ
ПРОВОДИТЬ МІЖНАРОДНУ НАУКОВУ КОНФЕРЕНЦІЮ
“ДНІ НАУКИ ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ - 2012”

ПЛАНУЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ СЕКЦІЙ

Секція 1. Історія світової філософії
Підсекція 1.1 Проблеми історії класичної філософії  (Античність, Середньовіччя, Відродження)
Підсекція 1.2 Проблеми історії класичної філософії (Новий Час та Просвітництво)
Підсекція 1.3 Проблеми сучасної світової філософії
Підсекція 1.4. Проблеми історії східної філософії
Секція 2. Українська філософія та культура: історія та сучасність
Секція 3. Теоретична філософія (онтологія, феноменологія, теорія пізнання) Секція 4. Логіка  та дисципліни логічного циклу
Секція 5. Філософія та методологія науки
Секція 6. Естетична теорія і культурний контекст: проблеми взаємодії
Секція 7. Філософська антропологія та філософія людини
Секція 8. Соціальна філософія та філософія історії
Секція 9. Філософія гуманітарних наук
Секція 10. Філософія культури та культурологія
Секція 11. Теоретична та прикладна етика
Секція 12. Релігієзнавство в структурі філософського і гуманітарного знання
Підсекція 12.1 Філософія та феноменологія релігії
Підсекція 12.2 Соціологія релігії
Підсекція 12.3 Психологія релігії
Підсекція 12.4 Історія релігії
Секція 13. Політична думка: історія та сучасність
Підсекція 13.1 Історія зарубіжних політичних учень: від витоків до 18-го ст..
Підсекція 13.2 Історія зарубіжних політичних учень 19-20 ст.
Підсекція 13.3  Історія політичної думки України
Секція 14. Теорія політики
Підсекція 14.1 Загальна теорія політики
Підсекція 14.2 Сучасні політичні процеси в Україні
Підсекція 14.3 Партологія
Підсекція 14.4 Громадянське суспільство: теорія та практика
Секція 15. Практична політологія: теоретичні та прикладні аспекти
Секція 16. Міжнародна політика
Секція 17. Українознавство
Секція 18. Державне управління
Підсекція 18.1 Теоретико-методологічні засади державного управління
Підсекція 18.2 Теорія та історія державної служби в Україні


ПЛАНУЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ КРУГЛИХ СТОЛІВ та МАЙСТЕР-КЛАСІВ

- Екзистенційно-антропологічний вимір історико-філософського знання (кафедра історії філософії філософського факультету)

- Філософія бізнесу: теоретико-методологічні проблеми (кафедра філософії гуманітарних наук філософського факультету)

- Виборчі процеси країн світу та міжнародні відносини (НТСА філософського факультету)

- Релігія і глобальна соціальна спільнота (НТСА філософського факультету)

- Складнісне мислення: засади та застосування (кафедра філософії та методології науки філософського факультету)

- Шляхи вдосконалення державного управління в Україні (кафедра державного управління філософського факультету)

- Сучасна культурна практика: пошуки та інновації (кафедра етики, естетики та культурології філософського факультету)

- Ідентичність особистості у сучасному світі: історія, доля, творчість (НТСА філософського факультету)

- Українознавчий зміст творчої спадщини І.Огієнка (до 130-річчя від дня народження) (Центр українознавства філософського факультету)

Планується видання тез виступів учасників конференції. Запрошуємо до участі студентів, аспірантів, докторантів, викладачів, науковців. Тези   та заявки прохання подавати в електронному вигляді до 17 лютого 2012 р. на електронні адреси Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду та dsphd2012 @yandex.ru. У тезах студентів та аспірантів необхідно вказати наукового керівника та завізувати у нього роздрукований примірник. Завізований науковим керівником примірник тез надсилається у відсканованому вигляді разом із заявкою та тезами на електронні адреси оргкомітету конференції, або подається безпосередньо до оргкомітету конференції (кім. 320А Головного навчального корпусу Університету).

Вимоги до оформлення заявки: П.І.Б. (повністю), місце навчання (роботи) та посада, тема доповіді, назва секції, контактний телефон та електронна адреса, потреба у поселенні. Вимоги до оформлення тез: обсяг до 1 стор. формату А4, кегль 9, шрифт Arial, міжрядковий інтервал – одинарний, посилання – в квадратних дужках після цитування, прізвище, ініціали та назва – з вирівнюванням по центру.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів для друку. За додатковою інформацією прохання звертатись до заступника декана філософського факультету з наукової роботи Руденка Сергія Валерійовича (тел.: +38 044 239 32 81, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ) .

Інформація про конференцію в мережі Internet www.phildep.univ.kiev.ua

Оргкомітет