The 8th International Conference SAHC 2012 (Structural Analysis of Historical Constructions) will be held from 15th to 17th of October 2012 in Wrocław, Poland. The meeting place will be Centennial Hall Complex listed on the UNESCO World Heritage List.

The SAHC Conference takes place every two years in a different place all over the world (e.g.: Barcelona, Guimarães, Padova, Bath, New Delhi, Shanghai) and is one of the most prestigious events, which brings together engineers, conservators, chemists, material producers, architects, designers, managers, scientists, and researchers presenting latest achievements in theory, analysis, conservation and doctrines in the area of historic constructions. Subject matter experts have already confirmed their participation in the Conference.

The Conference materials will be published in a book form in English. English will also be the Conference’s language. During the Conference, Polish and foreign groups will present innovative technologies related to the strengthening, conservation and renovations of buildings of architectural heritage.

 

* * *
VIII Międzynarodowa Konferencja SAHC 2012

W dniach 15 – 17 października 2012 roku we Wrocławiu, w Kompleksie Konferencyjnym Hali Stulecia, wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, odbędzie się VIII Międzynarodowa Konferencja SAHC 2012 (Structural Analysis of Historical Constructions).

Konferencja SAHC odbywa się co dwa lata w różnych miejscach na świecie (poprzednio m.in. w Barcelonie, Guimarães, Padwie, Bath, New Delhi, Szanghaju) i jest jednym z najbardziej prestiżowych, międzynarodowych wydarzeń, które łączy inżynierów, konserwatorów, chemików, producentów materiałów, architektów, projektantów, menedżerów, naukowców i pracowników akademickich omawiających najnowsze osiągnięcia w dziedzinie teorii, analizy, ochrony oraz doktryn obejmujących konstrukcje zabytkowe. Udział w Konferencji zapowiedzieli wybitni znawcy tematyki.

Materiały Konferencyjne wydane zostaną w formie książkowej, w języku angielskim. Językiem Konferencji będzie język angielski. W trakcie Konferencji prezentowane będą również technologie związane z analizą, wzmacnianiem, konserwacją i remontami obiektów zabytkowych.

Szczegółowe informacje o konferencji można uzyskać na stronie internetowej: www.sahc2012.org
Детальніша інформація на сайті www.sahc2012.org