ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Кафедра філософії Національного авіаційного університету запрошує Вас взяти участь у
Всеукраїнській науково-теоретичній конференції «Антропологічний та соціокультурний виміриглобалізованого світу», яка відбудеться 21-22 березня 2012 р. у м. Києві за адресою: просп. Космонавта Комарова, 1, Національний авіаційний університет, корпус 8, аудиторія 204.

Передбачається робота секцій:
•Антропологічні аспекти глобалізації
•Соціокультурні виміри інформаційної епохи
•Міжкультурна комунікація у глобалізованому світі

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Для участі в конференції необхідно до 25 лютого 2012 р. подати на електронну адресу (з
поміткою «конференція»), або телефоном заявку для участі в конференції (бланк заявки додається).
Після проведення конференції доповіді, допрацьовані до обсягу наукових статей, можуть бути опубліковані у фаховому збірнику з філософських наук «Вісник НАУ. Серія: Філософія. Культурологія» (за умови рекомендації до друку доповіді після виступу на конференції). Вимоги до оформлення статей розміщені на сайті кафедри філософії (http://sophia.nau.edu.ua).

Більш детальну інформацію щодо конференції можна отримати за телефонами кафедри
філософії: 497-53-84 (Дротянко Любов Григорівна); 406-74-01 (Лариса Янівна, Наталія
Олександрівна, Уляна Петрівна ).
Оргкомітет конференції залишає за собою право відбору матеріалів для опублікування.

Реєстраційний внесок у сумі 50 грн. сплачується під час реєстрації учасників конференції. Всівитрати (проїзд, проживання, харчування) несуть учасники конференції.

Реєстрація учасників конференції відбуватиметься 21 березня з 1000
до 13:00біля аудиторії 204,
8 корпус НАУ. Початок роботи конференції о 13:30.

Оргкомітет
Адреса: м. Київ, 03680, просп. Космонавта Комарова, 1,
Національний авіаційний університет, Гуманітарний
інститут, кафедра філософії, корп. 8, к. 1005.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
web-page: http://sophia.nau.edu.ua


ЗАЯВКА
учасника науково-теоретичної конференції
«Антропологічний та соціокультурний виміри глобалізованого світу»
(21-22 березня 2012 р.)
1. Прізвище
2. Ім’я
3. По-батькові
4. Місце роботи
5. Домашня адреса
6. Посада
7. Учений ступінь,
наукове звання
8. Назва доповіді
9. Секція, в рамках якої
заявляється участь та
планується доповідь
10. Телефони
(домашній та робочий)
11. E-mail
12. Чи плануєте Ви застосування технічних засобів (слайди, електронна презентація тощо)?

ВИМОГИ
до оформлення матеріалів, які подаються до
Збірника наукових праць «Вісник НАУ. Серія: Філософія. Культурологія»
Стаття повинна бути структурована і, відповідно до вимог ВАК України (Бюлетень ВАК України. – 2003. – № 1. –
С. 2), мати такі елементи:
1) постановку проблеми у загальному вигляді;
2) аналіз останніх досліджень і публікацій, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми;
3) формулювання мети статті;
4) виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
5) висновки і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.
Стаття супроводжується:
1) рецензією доктора наук;
2) супровідним листом від організації, де працює автор;
3) відомостями про авторів (прізвище, ім’я, по батькові, рік народження, науковий ступінь та вчене
звання, коло наукових інтересів, посада, місце роботи, службова адреса, адреса електронної пошти,
службовий і домашній номери телефонів);
4) електронним носієм інформації (дискета або диск), на якому розміщуються дві копії вищезазначених
матеріалів (стаття, анотації, відомості про авторів).
Обсяг статті повинен бути в межах від 20 тис. знаків (0,5 др. арк.) до 26 тис. знаків (0,65 др.арк.). Перевищення
обсягу може слугувати підставою для відмови у публікації.
Стаття готується у текстовому редакторі Microsoft Word у такому порядку:
1) індекс УДК (зліва);
2) ініціали, прізвища авторів;
3) назва статті;
4) місце роботи, електронна адреса авторів;
5) анотація українською мовою;
6) текст статті із заголовками розділів (Вступ, Аналіз досліджень і публікацій, Постановка завдання,
Заголовок І розділу, Заголовок ІІ розділу і т.д., Висновки, Список літератури);
7) ініціали, прізвище, назва статті та анотація російською мовою;
8) ініціали, прізвище, назва статті та анотація англійською мовою.
Оформлення статті
1. Поля: зверху, знизу, справа, зліва – 2 см.
2. Шрифт – TimesNewRoman, розмір – 14 пт., міжрядковий інтервал – 1,5.
3. Розділи статті виділяються напівжирним стилем.
4. Використання таблиць, малюнків і схем небажане.
Оформлення списку літератури
1. Список літератури складається відповідно до порядку посилання.
2. У списку літератури вказуються автори, повна назва твору, місто видання, видавництво, том (номер,
випуск), рік видання, загальна кількість сторінок (для статей початкову і кінцеву сторінку).
3. Оформлення літератури має відповідати ГОСТ 7.1-84.
Бібліографічні посилання
1. На одне джерело: [2, c. 145].
2. На кілька джерел: [2; 6; 7].
3. На web-сторінку: Термінологія законодавства України // http://www.rada.kiev.ua/laws/pravo/new/termin.html
Відповідальність за підбір, точність наведених на сторінках збірника фактів, цитат, статистичних даних, дат, прізвищ, географічних назв та інших відомостей, а також за розголошення даних, які не підлягають відкритій публікації, лягає на авторів опублікованих матеріалів. Передрукування матеріалів, опублікованих у збірнику дозволено тільки зі згоди автора та видавця.

Увага!
Невідповідність оформлення статті наведеним вище вимогам може бути привод відмови у публікації. Редакція повідомляє авторові тільки про рішення з приводу публікації. Редакція не рецензує подані матеріали, і, у випадку відмови в публікації, не повертає рукописи й не вступає в теоретичні дискусії. Рішення з приводу публікації приймається протягом одного місяця від дня реєстрації рукопису.