Товариство  “Одеська гуманітарна традиція” організує у квітні 2012 р. в Одесі Х Міжнародну науково-теоретичну конференцію “Про природу сміху”.

Охочим взяти участь в роботі конференції надсилати текст доповіді об’ємом від 8 до 12 сторінок (до 22 тис. знаків) і довідку про автора (місце роботи, посада, вчений ступінь, домашня адреса, телефон, e-mail) до 10 березня 2012 р.    

Просимо надсилати тексти статей або електронною поштою, або на дискетах формату 3,5 в редакторі Word версій 6.0, 7.0, 97, 98 у вигляді компьютерного файла *doc, *rtf з двома примірниками текстової роздруковки. Шрифт Times New Roman Cyr 14, інтервал 1,5.

Вимоги щодо оформлення статей (без дотримання їх статті не розглядатимуться):
•    ставити проблему в загальному вигляді і зазначати її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями;
•    аналізувати останні досягнення і публікації, що розглядають зазначену проблему і становлять передумови цієї статті;
•    виділяти ті частини загальної проблеми, що доки не знайшли розв’язання и що становлять завдання цієї статті;
•    чітко формулювати цілі і завдання статті; •    викладати основний матеріал із обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
•    зазначити висновки із цього дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі;
•    додавати анотації (3 речення) и ключові слова (до 5 слів) трьома мовами: українською, російською та англійською;
•    мови статей – українська, російська;
•    шифр Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5;
•    обсяг статті – 14,5 тис.-22 тис. знаків;
•    ширина сторінки – 16,5 см;
•    лапки використовувати такі: « »;
•    в разі необхідності наголос зазначати курсивом: недоторканість – недоторканість;
•    список літератури розміщати після тексту статті за алфавітом із наданням повного бібліографічного опису без курсиву, в тому числі кількості сторінок; спочатку тексти кирилицею, потім латиницею тощо;
•    посилання на джерела – у вигляді внутрішньотекстових посилань, у квадратних дужках: [2, с. 17],  –  де перша цифра – номер джерела із списку літератури, друга – номер сторінки з цього джерела;
•    примітки поміщати у вигляді кінцевих посилань перед списком літератури; примітки внизу сторінки не дозволяються;
•    сторінки не нумерувати, переноси не ставити;
•    відомості про автора надсилати окремим файлом: повністю прізвище, ім’я, по батькові, посада, місце праці, вчений ступінь, звання, адреса (службова і домашня), телефони. Адреса електронної пошти автора – обов’язково.

Організатори конференції повідомляють, що здійснюватимуть відбір матеріалів для збірника. Надіслані статті не повертаються.    

Звертатися за адресами:

Івановій-Георгієвській Неллі Адольфівні, Фонтанська дорога, 8, корп. 4, кв. 2, Одеса, 65009, Україна; тел. (+38-0482) 635823,  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Левченку Вікторові Леонідовичу, вул. Героїв Сталінграду, 66, кв. 21, Одеса, 65069, Україна, тел. (+38-048) 7552945; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду                           

Оргкомітет