МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

11-12 жовтня 2012 р.
проводить Всеукраїнську науково-теоретичну конференцію „ФІЛОСОФІЯ В УМОВАХ СУЧАСНИХ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ВИКЛИКІВ”

СПІВОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
ІНСТИТУТ ФІЛОСОФІЇ ім. Г.С.СКОВОРОДИ НАН УКРАЇНИ
ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Пропоновані напрямки роботи конференції:
- філософські дискурси: історія і сучасність;
- філософські виміри буття людини;
- філософія освіти та філософія в сучасній освіті;
- філософська рефлексія суспільства та його історії;
- актуальні проблеми етичної теорії і практики;
- естетика та філософія мистецтва у постмодерну добу; - філософські проблеми сучасної релігійності і духовності;
- філософія і методологія сучасної науки;
- стан та перспективи розвитку філософського українознавства.

Заявки на участь та матеріали конференції у вигляді тез або статей приймаються Оргкомітетом до 1 вересня 2012 року.

Основні вимоги до оформлення матеріалів:
тези доповідей: обсяг 2-5 сторінок формату А4 комп’ютерного набору через 1,5 інтервали (поля 20 мм з усіх боків, розмір шрифту 14 гарнітури Times New Roman);
статті: обсяг 8-15 сторінок формату А4 комп’ютерного набору через 1,5 інтервали (поля 20 мм з усіх боків, розмір шрифту 14 гарнітури Times New Roman). Статті має передувати УДК, анотації та ключові слова (українською, англійською, російською мовами з обов’язковим перекладом імені та прізвища, назви статті); текст повинен бути структурований згідно з чинними вимогами із зазначенням відповідних позицій (постановка проблеми – аналіз останніх досліджень і публікацій – мета статті – виклад основного матеріалу – висновки). Література розміщується в кінці всього тексту в алфавітному порядку згідно з правилами оформлення бібліографічного опису; в тексті статті порядковий номер джерела, що цитується, та відповідна сторінка вказуються в квадратних дужках, наприклад [1, с. 2]. На окремій сторінці в заявці слід вказати відомості про автора відповідно до нижче наведеної форми.

Робочі мови конференції – українська, російська.

Організаційний внесок  учасника конференції (100 грн.) сплачується при реєстрації.
Тези учасників конференції будуть надруковані у збірнику матеріалів напередодні конференції, статті – у фаховому виданні „Вісник Черкаського університету. Серія „Філософія””. Публікації коштуватимуть авторам з розрахунку 20 гривень за  сторінку тексту в указаному вище форматі.
Після отримання повідомлення про включення до програми конференції автори мають підтвердити свою участь і потребу у помешканні, а також надіслати поштовим переказом кошти за публікацію тез або статті.

Заявки  та  матеріали слід надсилати на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Кошти за публікацію – Процишину Володимиру Михайловичу, до запитання, головпоштамт, м. Черкаси, 18000.

Адреса оргкомітету конференції:
Кафедра філософії,
Навчально-науковий інститут історії і філософії,
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького,
бульв. Шевченка, 81,
м. Черкаси, Україна, 18031

Контактні телефони:
(0472)  37-55-57 – кафедра філософії;
067-470-09-28  – зав. кафедри, д.філос.н., професор Марченко Олексій Васильович;
067-93-88-354 – відповідальний секретар, к.філос.н., доцент Процишин Володимир Михайлович.

Культурною програмою передбачено екскурсію гостей шляхами „Золотої підкови Черкащини”.
Запрошуємо всіх,  кому не байдужа доля філософії, до участі в конференції!

ОРГКОМІТЕТ


ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ:
Автор (ПІБ повністю)
Науковий ступінь, вчене звання
Посада
Назва і адреса організації
Тема доповіді
Назва секції
Домашня адреса
Контактний телефон
Е-mail
Потреба у технічних засобах (вказати яких саме)
Форма участі: доповідь на пленарному засіданні, виступ на секційному засіданні, не планую приїзд (підкреслити)
Дата і час приїзду
Дата і час від'їзду
Потреба в житлі
Дата