СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ
ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ
Кафедра соціології, політології та психології
Сумський ґендерний ресурсний центр
Кафедра соціальної педагогіки і ґендерних студій
Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка

12-13 квітня 2012 року в СумДУ
Відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція

«ҐЕНДЕРНА МАПА УКРАЇНИ»

Секції конференції

1.   Ґендерна структура органів влади України та вплив третього сектору.
2.   Правові аспекти ґендерної політики.
3.   Соціально-економічні та демографічні чинники змін в ґендерній структурі робочої сили та міграційних потоків.
4.   Проблеми соціалізації особистості в контексті психолого-педагогічної концепції.
Оргкомітет запрошує до співробітництва науковців, фахівців та організації, які цікавляться ґендерною тематикою.
Заявку на участь в конференції, авторську довідку (ПІБ, вчений ступінь та звання, місце роботи, адреса для листування, телефон, e-mail), а також тези виступу подавати на адресу Оргкомітету до 20 березня 2011 р.
Тези можуть бути надані українською, російською, англійською мовами. Вимоги до оформлення тез: обсяг 4000-4500 знаків. Посилання на використану літературу наводити в тексті, наприклад, [1, 2]. Співавторів не більше двох, список літератури (до 5-ти джерел) навести наприкінці тексту в порядку згадування. Текст надсилати на електрону адресу.
Оргкомітет залишає за собою право відбору тез. Матеріали не рецензуються та не повертаються.
Організаційний внесок для учасників конференції складає 80 грн. Переказати кошти Ви можете на рахунок:         
Сумський державний університет
МФО 837013
р/р 31257272210032
КОД 05408289 ГУДКСУ в Сумській обл.
Призначення платежу: конференція МАПА; 25010100; оргвнесок.
Проїзд, проживання та харчування - коштом учасників. 
Просимо Вас повідомити про точний час приїзду, потребу у зустрічі та
супроводженні Вас до місця проживання, чи до місця проведення конференції.


Заявку та матеріали висилати на адресу: Оргкомітет конференції, Кафедра політології, соціології та психології, СумДУ, вул. Римського-Корсакова, 2, Суми, 40007, Україна.
Зав. каф. доц. Світайло Ніна Дмитрівна – Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Тел. кафедри – (0542) 68-77-32, 64-12-13.

Оргкомітет