СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА
СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

19-20 квітня 2012 року в СумДУ
Відбудеться Всеукраїнська наукова конференція студентів, аспірантів та викладачів
«СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА»


Секції конференції

1.    Проблеми романо-германського мовознавства
2.    Перекладацькі студії
3.    Сучасні проблеми викладання української мови як іноземної (російської мови як іноземної)
4.    Ґендерні аспекти соціальних процесів
5.    Філософія доби глобалізму та постмодернізму
6.    Сучасне українське суспільство: соціально-політичні, соціально-психологічні аспекти.
Оргкомітет запрошує до співробітництва студентів, аспірантів та науковців, фахівців та організації, яких цікавить зазначені тематики.

Заявку на участь в конференції, авторську довідку (ПІБ, місце навчання, адреса для листування, телефон, e-mail, відомості про наукового керівника – вчений ступінь та звання, місце роботи,), а також тези виступу подавати на адресу Оргкомітету до 25 березня 2011 р. Організаційний внесок для учасників конференції складає 30 грн.

Тези можуть бути надані українською, російською, англійською мовами. Вимоги до оформлення тез: обсяг 2-3 сторінки, шрифт Times New Roman, кегль 11, міжрядковий інтервал 1; усі поля 1,5 см.; обсяг – повних 1–2 сторінки. Посилання на використану літературу наводити в тексті, наприклад, [1, 2]. Співавторів не більше двох, список літератури (до 5-ти джерел) навести наприкінці тексту в порядку згадування. Текст надсилати на електрону адресу.

Оргкомітет залишає за собою право відбору тез. Матеріали не рецензуються та не повертаються.

Заявку та матеріали висилати на адресу: Оргкомітет конференції, факультет іноземної філології та соціальних комунікацій, СумДУ, вул. Римського-Корсакова, 2, Суми, 40007, Україна.
Заст. декана наукової роботи Костенко Андріана Миколаївна – Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел. – (0542) 68-77-96

Оргкомітет