Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
Товариство молодих учених

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Другої Міжнародної інтернет-конференції для молодих учених та студентів «Глухівські наукові читання – 2012», яка відбудеться 15 – 17 листопада 2012 р. у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка.

Пропоновані напрями роботи конференції
•    історія;
•    педагогіка;
•    філологія;
•    актуальні питання суспільних та гуманітарних наук.

До участі у конференції запрошуються студенти та молоді учені.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська

Матеріали приймаються
з 1 до 30 жовтня 2012 р.
За підсумками конференції будуть опубліковані матеріали доповідей та розіслані учасникам за заявленою поштовою адресою.
Також оргкомітет планує розмістити доповіді на сайті університету www.gdpu.edu.ua
Матеріали конференції обсягом від 2 до 8 сторінок мають бути набрані у редакторі Word і подаватися до оргкомітету електронному варіанті. Текст має бути набраним шрифтом Times New Roman, 14 кеглем (перелік літератури – 12), через 1,5 інтервалу, всі поля – 2 см, сторінки не нумеруються.

Зразок оформлення тез для публікації у збірнику матеріалів конференції:
Петренко П. П.
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, Україна
Социально-экономическое развитие Слободской Украины в середине XVIII в.
Текст доповіді

1. Маслійчук В. Слобідська Україна / Маслійчук В. – К., 2008. – 72 с.
2. Слюсарский А. Социально-экономическое развитие Слобожанщины XVII – XVIII вв. / Слюсарский А. – Х.: Харьковское книжное издательство, 1964. – 460 с.

Примітки до тексту оформляються як зноски, а посилання на джерела позначаються у квадратних дужках номером, під яким стоїть це джерело у переліку літератури та через кому, номер сторінки. Література подається в кінці статті за алфавітом згідно з вимогами ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Бібліографічний запис (приклад див. Бюлетень ВАК України № 2, 2008 або на сайті Книжкової палати http://www.ukrbook.net/prykl_bib_zap.pdf/). При цьому, слово «Література», «Список джерел та літератури» не пишеться. Перелік літератури не повинен перевищувати 15 позицій. Цитати подавати однією мовою з основним текстом. Абзаци виставляються автоматично, переноси не ставляться, література нумерується врчну. Антотація, ключові слова, переклад назви іноземними мовами не потрібні.

Матеріали надсилати електронну скриньку товариства молодих учених:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Для участі у конференції просимо Вас у проміжку 1-30 жовтня 2012 р. надіслати на адресу оргкомітету електронний варіант тез, анкету з інформацією про себе, та у разі прийняття матеріалів до участі в конференції – відсканований варіант квитанції про сплату оргвнеску.
Спочатку необхідно надсилати текст статті та анкету. Про прийняття статті до друку (або її відхилення) буде повідомлено невдовзі після її отримання, а також названі реквізити для сплати організаційного внеску.

Після отримання повідомлення про включення матеріалів до участі в конференції повторно надсилаються тези та анкета а також сканований варіант квитанції. Файли необхідно називати прізвищем автора (Петренко П.-стаття, Петренко П.-анкета, Петренко П.-квитанція)

У анкеті потрібно надати відомості про автора (прізвище, ім’я та по батькові, місце роботи або навчання, посада, науковий ступінь, вчене звання, телефон, e-mail, поштова адреса), вказати тему доповіді. Для студентів додатково необхідно надати інформацію про свого наукового керівника.

Оргкомітет: ГНПУ ім. О. Довженка, вул. Києво-Московська, 24 м. Глухів, Сумська обл., Україна, 41400
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Зразок анкети:
ПІБ – Петренко Петро Петрович
Місце роботи та посада – доцент кафедри історії Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка
Науковий ступінь, вчене звання – кандидат історичних наук, доцент
Телефон 050 – 555 – 55 – 55
E-mail – Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Поштова адреса – в. Києво-Московська, 24, м. Глухів, Сумська область, 41400
Тема доповіді   Соціально-економічний розвиток Слобідської України у середині XVIII ст.

З повагою,
координатор конференції
Гирич Ярослав