Міжнародна науково-практична конференція
«Філософія та методологія суспільних наук: історія, концепції, можливості»

м. Львів , 13-14 липня 2012 р.

Організатором науково-практичної конференції «Філософія та методологія суспільних наук: історія, концепції, можливості» є громадська організація «Львівська фундація суспільних наук» (м. Львів).

Збірнику тез наукових доповідей присвоюється відповідні бібліотечні індекси УДК та ББК.

Інформація про участь

Учасникам необхідно до 10 липня 2012 року (включно) заповнити online-заявку на участь на офіційному сайті Львівської фундації суспільних наук у розділі «Заходи» і надіслати тези доповіді в електронному вигляді разом з відсканованою копією квитанції про сплату організаційного внеску на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду .

Мови тез доповіді: українська, російська, англійська та польська.
Головні напрями конференції:

Актуальні питання філософських наук
(історія філософії, соціальна філософія та філософія історії, філософська антропологія, філософія культури, онтологія, гносеологія, феноменологія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство, богослов'я);

Актуальні питання соціологічних наук (теорія та історія соціології, методологія та методи соціологічних досліджень, соціальні структури та соціальні відносини, спеціальні та галузеві соціології);

Актуальні питання історичних наук
(історія України, всесвітня історія, історіографія, археологія, антропологія, джерелознавство, етнологія);

Актуальні питання політичних наук
(теорія та історія політичної науки, політичні інститути та процеси, політична культура та ідеологія, політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку).

Офіційні мови конференції: українська, російська та англійська

Місце проведення конференції: м. Львів, вул. Матейко, 6, Готель «Дністер».

Форма участі: очна та заочна.


Для участі у конференції необхідно виконати обов’язково наступні

три дії:

І. Учасникам необхідно до 10 липня 2012 року (включно) заповнити online-заявку на участь на офіційному сайті Львівської фундації суспільних наук у розділі «Заходи».

http://www.s-sciencefoundation.lviv.ua/index.php/events

ІІ. Сплатити організаційний внесок у розмірі 80 грн. за наступними банківськими реквізитами:

Банк одержувача: АТ "УкрСиббанк"

Поточний рахунок одержувача: 26253007377399

ОКПО: 3072406686

МФО банка одержувача: 351005

П.І.Б.: Прокопенко Олеся Ігорівна

Призначення платежу: поповнення рахунку Прокопенко О. І. від П.І.Б.____

Оплату організаційного внеску можна зробити у відділенні будь-якого банку в Україні або через Інтернет у разі наявності у Вас електронного доступу до Ваших банківських рахунків.

При сплаті організаційного внеску необхідно обов’язково вказати Прізвище, Ім’я, По батькові учасника конференції.

Організаційний внесок покриває витрати, пов’язані з друком збірника тез конференції. Учасникам конференції не покриваються витрати, пов’язані з проживанням та харчуванням під час участі у заході.

Учасники з країн СНД сплачують внесок у розмірі 400 російських рублів за допомогою платіжної системи MIGOM.COM.
За додатковою інформацією обов’язково звертайтеся до Оргкомітету конференції.

ІІІ. Надіслати до оргкомітету до 10 липня 2012 р. (включно) на електронну скриньку Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду наступні документи:

А) тези доповіді на українській, російській чи англійській мові;

Б) відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску (назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції та має містити у другий часті слово «Квитанція» (наприклад, КалініченкоВ.П._Квитанція)

Вимоги до тез доповідей:

Тези доповіді повинні бути оформлені відповідно до вимог;

Обсяг – до 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007 у вигляді файла з розширенням *.doc; шрифт – Times New Roman, розмір – 14, 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10 мм; поля – 20 мм.

Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: напрямок конференції відповідно до тематики тез доповіді, прізвище та ініціали автора (ів) (шрифт – напівжирний); посада, навчальний заклад, місце роботи у разі закінчення навчання; місто, в якому його розташовано, держава (шрифт – курсив); назва статті (великі літери, шрифт – напівжирний); текст.

Наприклад:

2. Актуальні питання соціологічних наук

асистент кафедри суспільних наук

Національної академії внутрішніх справ

м. Київ, Україна

Поля: верхнє, нижнє і праве - 15 мм, ліве - 20 мм;

Шрифт Times New Roman, розмір - 14, міжрядковий інтервал - 1,5;

Перший рядок - (шрифт напівжирний курсив, вирівняний по правій стороні) прізвище та ініціали автора, вчене звання або науковий ступінь (для осіб, які її мають); другий рядок - (шрифт курсив, вирівняний по правій стороні), навчальний заклад або місце роботи, посада;

Наступний абзац - (шрифт напівжирний всі прописні, вирівняні по центру) назва тез;

Далі йде текст тез, вирівняний по ширині з відступом зліва 10 мм, сторінки не нумеруються;

Література оформлюється в кінці тексту під назвою "Література" у тексті посилання позначаються квадратними дужками із зазначенням порядкового номера джерела за списком та через кому - номер сторінки, наприклад: [5, c. 57-61].

Назва файлу повинна відповідати імені та прізвищу учасника конференції (наприклад, Соколенко_Олена.doc).

Тема повідомлення повинна містити ім'я та прізвище учасника з обов'язковою вказівкою «на конференцію»

Назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції (наприклад, КалініченкоВ.П.)

Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [2, с. 291]. Інший спосіб оформлення використаної літератури не допускається.

N.B. Редакційна колегія залишає за собою право часткового редагування матеріалу, який виконаний або оформлений з порушенням згаданих вище вимог.

У разі заочної участі у конференції збірник тез конференції буде надісланий учасникам конференції на поштову адресу, вказану у заявці, протягом 10 днів після проведення конференції.

Оргкомітет конференції:

W: www.s-sciencefoundation.lviv.ua

@: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

T: +38 066 789 82 07