МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
за участю:
ІНСТИТУТУ ФІЛОСОФІЇ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ
НАН УКРАЇНИ
ІНСТИТУТУ СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ПРОБЛЕМ ЛЮДИНИ
ЗАХІДНОГО НАУКОВОГО ЦЕНТРУ НАН УКРАЇНИ

МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
ПРИСВЯЧЕНА 20-РІЧЧЮ ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Духовність. Культура. Наука.
Львів, 2-3 жовтня, 2012 р.

ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

- Світ науки у просторі культури;
- Наука як чинник соціодинаміки культури;
- Феномен наука як соціокультурної цінності європейської цивілізації;
- Філософсько-антропологічні виміри науки;
- Духовні, аксіологічні, морально-етичні детермінанти науки та її гуманістичний потенціал;
- Засадничі аспекти розвитку науки та культури в інформаційну епоху; - Теоретико-методологічні та праксеологічні засади науки в сучасному соціокультурному просторі;
- Сучасна гуманітарна наука в контексті глобальних трансформаційних процесів.
Запрошуємо взяти участь у роботі конференції
Теми доповідей та тексти для колективної монографії слід надати до 10 вересня 2012 року в електронному вигляді –
на диску або електронною поштою (з позначкою: ДКН-2012). Організаційний комітет залишає за собою право відбору та редагування отриманого матеріалу.

КОНТАКТИ:
Кафедра теорії та історії культури, вул. Університетська, 1, м. Львів, 79 000, Україна.
Тел. кафедри: +38 032 239 42 10.
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ:
Конференція не передбачає заочної участі!
Робочі мови конференції — українська та англійська.
Витрати на відрядження та проживання не компенсуються.

Вимоги до оформлення: 20.000-20.500 друкованих знаків, список літератури – внизу сторінки, обов’язково вказувати видання, том, сторінки. Структура статті має відповідати вимогам до фахових наукових публікацій (наявність актуальності, мети, новизни, ступеня розробленості теми і обґрунтованих висновків).
Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти теми, які не відповідають проблематиці конференції, відбору та повернення статей на доопрацювання. Статті, оформлені невідповідно до вимог, прийматися не будуть.

До статті необхідно додавати авторську картку за наступним зразком:
Авторська картка
ПІП   
Тема доповіді   
Назва вузу/організації   
Факультет/кафедра/науковий підрозділ   
Посада   
Науковий ступінь   
Вчене звання   
Телефон   
Електронна пошта   
Поштова адреса (з індексом)   
Сфера наукових інтересів   
Основні праці