НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ НАПН УКРАЇНИ

Всеукраїнська науково-практична конференція
«Людина в модифікаціях інформаційного світу: синергетичний аспект»
23 жовтня 2012 року

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Людина в модифікаціях інформаційного світу: синергетичний аспект»,  що  відбудеться  23 жовтня 2012 р. у актовій залі Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ, вул. Андріївська, 1).
Мета: показати сучасні освітні, соціокультурні процеси як цілісну, динамічну, дисипативну, самоорганізовану систему, здатну до перманентної трансформації та оновлення.
Сфера інтересів: філософія, педагогіка, філософія освіти, психологія, економіка.
Запрошуються: фахівці у галузі філософії, педагогіки, психології, всі, хто цікавиться проблемами синергетичного мислення як умови творчості в парадигмі людиноцентризму.

Теми для обговорення:
- Людина в динаміці нестабільної соціальної реальності.
- Творчий процес як відкрита система.
- Обдарованість в контексті синергетичного мислення.
- Майбутнє освіти в невизначеностях економічної глобалізації.

- Людиновимірність соціально-економічного простору: синергетичний аспект.
- Освіта як простір самоорганізації людини.
- Освіта у викликах економічного суспільства.
- Творчість та інновація у контексті глобальних трансформацій людини і світу.

УМОВИ УЧАСТІ
Заявку на участь у конференції за наведеною нижче формою надсилати до 15 жовтня 2012р. на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду із поміткою «Людина в модифікаціях інформаційного світу».
ЗАЯВКА
Прізвище, ім’я та по батькові   
Вчений ступінь, вчене звання   
Назва установи   
Посада   
Адреса   
Телефон   
Е-mаіl   
Напрям роботи конференції   
Повна назва доповіді   
Повна назва статті   
Потреба в готелі (так, ні)   
Даю згоду на використання моїх персональних даних та друк матеріалів у збірнику матеріалів конференції
(дата, ПІБ, підпис)    


Заїзд та розміщення учасників: 22 жовтня, протягом дня
Реєстрація учасників: 23 жовтня 2012 р. з 1400 до 1500 за адресою: актова зала Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ, вул. Андріївська, 1).
Відкриття конференції: 23 жовтня 2012 р. о 1500

ОПЛАТА УЧАСТІ
Організаційний внесок – 150 грн. (збірник матеріалів конференції – 1 примірник, конференцнабір: папка, блокнот, ручка, ідентифікаційний бедж, кава-брейк) сплачується на розрахунковий рахунок організатора (згідно рахунку-фактурі за запитом в оргкомітет конференції) або при реєстрації учасника.
Проїзд, проживання та харчування за рахунок відряджуючої сторони.
Про необхідність резервування готелю прохання повідомити до 15 жовтня 2012 р.

ВИМОГИ ДО ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ
Тези – обсягом до 5 сторінок, статті –  обсягом до 10 сторінок надіслати до 15 жовтня 2012р., на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду . В темі листа вказати: «Стаття. Конференція «Людина в модифікаціях інформаційного світу»,
Вимоги до оформлення тез та статей: формат сторінки – А-4, поля – всі по 2,5 см, шрифт – Times New Roman, 14 кегль, міжрядковий інтервал – 1,5. НАЗВА статті розміщується по центру рядка ВЕЛИКИМИ літерами ЖИРНИМ шрифтом, у наступному рядку праворуч зазначаються прізвище та ініціали автора курсивом, під ними вказується назва установи, місто, електронна адреса автора. Після пропуску одного рядка – анотація та ключові слова курсивом з вирівнюванням по ширині. Потім розміщується текст статті, після якого, з пропуском одного рядка, ЛІТЕРАТУРА (список використаних джерел повинен містити не менше п’яти посилань, посилання у тексті на літературу і сайти записуються у квадратних дужках, наприклад [1]).
Матеріали конференції будуть друкуватися без додаткового редагування, тому рукописи повинні бути ретельно відредагованими. За зміст тексту та наявність помилок відповідальність несуть автори.
*Увага! Також приймаються наукові статті для друку у фаховому збірнику наукових праць «Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика» («Педагогіка і Психологія»), який долучено до переліку фахових видань ВАК України, протокол № 1-05/8 від 22.12.2010 року. Збірник видається два рази на рік, термін подачі статей до другого номеру – 31 жовтня поточного року. Вартість публікації однієї сторінки (формат А4) – 15 грн.
З вимогами подання статті ВАК можна ознайомитись за посиланням: http://www.iod.gov.ua/viewpage.php?page_id=10 або зателефонувавши (044) 483-34-33 (Слинькова Тетяна Василівна). Надсилати статті для видання ВАК на e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду (у темі листа зазначати: «Стаття ВАК»).

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді та статті, що не відповідають тематиці семінару та науковому рівню.
ОРГКОМІТЕТ
Інститут обдарованої дитини НАПН України
вул. Салютна, 11-А, м. Київ, Україна, 03190
Телефон для довідок: +380 44 422-55-18, +380 44 227-54-23, факс: +380 44 400-98-69
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Контакт:Шульга Валентина Миколаївна – моб. тел. +380 67-729-9401,
Овечкіна Любов  Федорівна  моб. тел. +380 95-317 -86-62