Харківська державна академія культури

22-23 листопада 2012 року
відбудеться
міжнародна наукова конференція «Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку»

Наукові напрями конференції:

• Методологічні та теоретичні проблеми культурології і соціальних комунікацій
• Українська культура в системі міжетнічних комунікацій: історія, теорія, практика
• Моделі міжкультурної комунікації в умовах глобалізації
• Філософські та соціально-політичні виміри сучасної культури
• Соціально-педагогічні аспекти формування культури особистості
• Соціально-комунікаційні виміри буття сучасного мистецтва
• Документально-комунікаційні системи суспільства: стратегії, теорії, інновації
• Соціально-комунікаційні технології глобального соціокультурного простору
• Теоретичні та прикладні проблеми розвитку мас-медійних комунікацій
• Сучасні стратегії та моделі соціокультурної діяльності
• Мова та література в контексті геокультурних змін
• Гуманітарна освіта в умовах сучасних соціокультурних трансформацій
• Сучасні стратегії розвитку менеджменту й адміністрування в соціокультурній сфері
• Музичне мистецтво в часопросторі культури: минуле та сучасність


Під час конференції будуть проведені методологічні семінари,  міжсекційні засідання, «круглі столи», творчий звіт студентських колективів. Робочі мови: українська, російська, англійська.

Умови подання матеріалів до публікації:
Відповідно до тематики конференції просимо надіслати тези доповідей з диском до 25 жовтня 2012 року. Матеріали приймаються в друкованому та електронному вигляді: обсяг 2-3 сторінки, формат А-4, поля 20/20/20/20 мм, шрифт Times New Roman 14, інтервал – 1,5. Ініціали та прізвище автора (співавторів) подаються в правому верхньому куті сторінки. З наступного абзацу по центру – назва доповіді великими літерами двома мовами (українською або російською та англійською). Через 2 інтервали по ширині листа – тези.
На окремій сторінці в заявці про участь у конференції необхідно подати інформацію про автора. Відповідальність за редагування та достовірність інформації несе автор роботи. Оргкомітет залишає за собою право відбору тез доповідей.
Фінансові умови участі в конференції:
Розмір плати за організацію та проведення конференції (видання збірника матеріалів конференції, програми конференції, проведення культурної програми) становить 100 грн. Плата приймається лише у період з 1 по 25 жовтня 2012 р. 
Реквізити для внесення платежу:
Харківська державна академія культури
КОД 30036001
Банк: ГУДКСУ у Харківській області
МФО 851011
Р/рахунок 31254277220233
Призначення платежу: 0000, прізвище, ім’я, по батькові, на проведення конференції.
Проживання в гуртожитку чи готелі є платним.

Реєстрація учасників конференції – 22 листопада з 9.30 до 11.00 на другому поверсі головного корпусу ХДАК. Відкриття конференції – 22 листопада об 11.00 в Малій залі (ауд. №23)

З усіх питань звертатися до оргкомітету за адресою:
61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4, Харківська державна академія культури,
редакційно-видавничий відділ
Контактний телефон:
(057) 731-13-88 – редакційно-видавничий відділ ХДАК E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду