5 жовтня 2012 року в Інституті філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ ввідбулися традиційні філософсько-антропологічні читання на тему «Визначальні виміри сучасного філософсько-антропологічного знання». В роботі конференції прийняли участь науковці з різних областей України. Були обговорені актуальні проблеми сучасного філософсько-антропологічного дискурсу. Так у виступі в.о. завідувача відділу філософської антропології Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України Є.І.Андроса було проаналізовано специфіку та визначальні виміри сучасного філософсько-антропологічного знання.

Доктор філософських наук, завідувач відділу соціальної філософії Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України А.М.Єрмоленко у своєму виступі детально проаналізував дискурс – трансцендентальна антропологія у теорії соціальних інституцій.

Соціо- та антропокультурні виміри сучасного інформаційного суспільства були розглянуті у виступі доктора філософських наук, завідувача відділу історії зарубіжної філософії Інституту філософії ім.. Г.С.Сковороди НАН України В.В.Ляха.

Інтерес викликала доповідь М.М.Кисельова – провідного наукового співробітника відділу філософських питань природознавства та екології Інституту філософії ім.. Г.С.Сковороди НАН України «Екологія і сучасний філософсько-антропологічний дискурс».

Високий теоретичний рівень доповідей пленарного засідання знайшов своє продовження і в роботі секцій, засвідчивши, що українські науковці мають чималі здобутки на теренах філософської антропології.

Помітним на конференції був і доробок кафедри культурології та філософії Національного університету «Острозька академія». У виступі М.О.Зайцева «Культура – Людина – Традиція як визначальна проблема соціокультурної ситуації сучасності» була проблемна спроба показати, що сучасний філософсько-антропологічний та соціальний дискурс обертається навколо проблем Людини, Культури та Традиції.

 

Зайцев М. О., доктор філософских наук, доцент, завідувач кафедри культурології та філософії НаУОА