16-17 жовтня 2012 року в стінах Національного університету «Острозька академія» відбулася Регіональна студентська наукова конференція «Студентські культурологічні читання». Організатор заходу – кафедра культурології та філософії. На пленарному засіданні гостей вітали: декан гуманітарного факультету, проф. Василь Жуковський та завідуючий кафедрою культурології та філософії доцент Микола Зайцев. Зокрема, Василь Миколайович після вітальних слів звернув особливу увагу на активну наукову роботу кафедри, активність студентів культурологів та викладачів у організації та проведенні різних наукових заходів. Микола Олександрович, у свою чергу, розповів про особливості організації конференції, її актуальність та важливість для активізації наукової діяльності студентів.

Формат конференції не завадив прийняти участь у ній студентів із центральної та східної України. Гостями були студенти із Харківського інституту управління, Національного університету біоресурсів і природокористування України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Учасники конференції відмітили гостинність організаторів, особливий академічний настрій нашого навчального закладу, високий рівень організації конференції.


Робота конференції була організована у п’яти секціях, на яких розглядали актуальні питання культурної антропології, філософсько-теоретичного аспекту дослідження культури, етнографії та народознавства, візуальної культури та комунікативних практик, історико-культурних досліджень. Студенти, що виступили із найкращими доповідями були нагороджені дипломами, а також результати їхніх досліджень було рекомендовано до друку у вигляді статей в студентських наукових записках гуманітарного факультету НаУОА.

 

Фото: