Асоціація «Новий Акрополь»
Національний університет «Острозька академія»
Філософський факультет КНУ імені Тараса Шевченка
Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого
Інститут філософської освіти і науки НПУ імені М. П. Драгоманова
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

XІ МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
ТРАДИЦІЯ І КУЛЬТУРА.Ідеї Платона у сучасному бутті
Київ, 14-15 грудня 2012 р.


ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

Ідеальне як філософська проблема
Ідеальне в онтології та гносеології світової філософії.
Ідеальне – аспект культури, його вимір та властивості.
Категорії ідеального у бутті сучасного людства.
Універсалізм першообразів ідеального та їх інтуїтивне осягнення.
Темпоральність ідеального. Втілення вічних ідей у множинній реальності.
Ідеальне в діяльності людства
Ідеальне як світоглядний стрижень основа діяльності
в сакральному і профанному просторі.
Теорія держави. Духовні пріооритети соціально-політичної діяльності.
Етична основа теорії виховання. Виховні функції мистецтва.
Засоби оздоровлення соціокультурного середовища.

Парадигма прекрасного у мистецтві
Етика і поетика Платона. Концепт творчості.
Містеріальність та орфічність.
Ідеал як модель досконалості, взірець і мета.
Спадщина платонізму в європейській культурній традиції.

Тези докладів необхідно подати до 25 листопада 2012 року. Вимоги до матеріалів:
- обсяг тез  1-2 сторінки друкованого тексту формату А4; шрифт Times New Roman, 14;
- посилання — в тексті у квадратних дужках згідно бібліографічних стандартів;
- заявка на участь: П.І.Б. повністю, посада, місце роботи, вчене звання і ступінь, контактний телефон, поштова й електронна адреса.
Робочі мови конференції — російська і українська.
Оргвнесок — 30 грн. (включає друк матеріалів конференції).
Тел. 501-01-35
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду