Інститут українознавства імені І. Крип'якевича
Львівський  національний  університет ім. Івана Франка
Благодійний фонд “Фундація ім. Григорія Нудьги”
Запрошуємо Вас узяти участь у роботі науково-практичної конференції “Світові виміри української культури: До 100-річчя від дня народження Григорія Антоновича Нудьги”, яка відбудеться 21-22 січня 2013 року у Львівському  національному університеті ім. Івана Франка  та Інституті українознавства імені І. Крип'якевича (79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4
Телефон: +38 (032) 270-70-22 (приймальня) E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду або  +38 (032) 252-36-28, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ).

Метою конференції є висвітлення ряду актуальних питань взаємозв’язків української культури із світовою духовною спадщиною
через призму наукового доробку визначного вченого Григорія Нудьги та поширення його наукових ідей.
Під час конференції планується провести секційні засідання за такими напрямками:

–       український внесок  у світову культуру, роль української діаспори, українська пісня у світі;
–       українські магістри і доктори в університетах світу: від середньовіччя до наших днів;
–       історичний фундамент української культури;
–       актуальні питання українського літературознавства ХХ століття і науковий доробок Г. Нудьги;
–       постать Г. Нудьги очима його сучасників: людина і вчений.
Робочі мови конференції: українська, англійська.
Видання збірника матеріалів заплановано до початку роботи конференції.
Вимоги до оформлення статей: обсяг – до 5 сторінок формату А4. Статті набрати в редакторі MS WORD і подати  в
електрон¬ному
варіанті через Інтернет на адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду або Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ), шрифт – 14 pt., "Times New Roman",
через 1,5 інтервалу, мова – українська.
Оформлення в такому порядку: назва статті по центрі аркуша великими літерами; нижче (також по центру) – ім’я та прізвище
автора (прізвище великими літерами), під іменем та прізвищем (по центрі) – місце роботи (назва закладу, кафедри, адреса
закладу повністю, робочий телефон, електронна адреса). Нижче – анотація статті (до 6 рядків) та ключові слова українською
мовою. Через інтервал – текст статті. Після статті подається список використаної літератури (в алфавітному порядку,
з називанням видавництва та кількості сторінок у книзі або номерів сторінок у періодичному виданні). Покликання
здійснюється
з використанням квадратних дужок у тексті статті, де вказується номер у списку використаних джерел і після коми –
сторінка (с.), на зразок: [3, с. 57]. Після біб¬лі¬о-графічного списку подається: назва статті, ім’я та прізвище автора, місце
роботи (назва закладу, кафедри, адреса закладу повністю, робочий телефон, електронна адреса), анотація та ключові
слова – все англійською мовою.

Організаційний внесок можна оплатити поштовим переказом (відразу після того, як оргкомітет повідомить Вас про те, що
стаття прийнята до друку)  або безпосередньо під час реєстрації.
Проживання учасників конференції – за власний рахунок.
Просимо зголоситися для участі у конференції до 10 листопада 2012 року за поданими вище номерами телефонів  або відправити
повідомлення і статтю на електронну адресу:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду   з позначкою nudha_conference.