Кафедра філософії та релігієзнавства
Національного університету «Києво-Могилянська академія»
запрошує студентів та аспірантів
21-22 березня 2013 року взяти участь
у VIII студентсько-аспірантській міждисциплінарній конференції
«Філософія: нове покоління.
Проблема обґрунтування та шляхи аргументації»

З проблемою аргументації та обґрунтування стикається кожен, хто намагається довести істинність своїх тверджень та переконати опонентів у правильності своєї позиції. Саме аргументація та обґрунтування роблять знання, на відміну від гадки, значущим для всіх. Але щойно постає необхідність наводити аргументи та обґрунтовувати, одразу ж виявляє себе проблематичність обґрунтування. Як воно взагалі можливе? Яким має бути обґрунтування, щоб стати загальнозначущим? Які аргументи можна вважати прийнятними?

Ми пропонуємо учасникам конференції розглянути широке коло питань, пов'язаних з проблемою аргументації та обґрунтування у філософії та на перетині філософії з математикою, історією, культурологією, психологією, політичною і соціальною критикою, правознавством та іншими дисциплінами. У межах роботи секцій та круглих столів ми спробуємо знайти відповіді, зокрема, на такі питання:
• Що таке аргументація та обґрунтування взагалі? Навіщо вони потрібні та якими вони мають бути? Наскільки переконливою є критика раціональної аргументації в контексті критики модерної раціональності?
• Чи можлива (і якщо так, то завдяки чому) загальнозначуща аргументація у філософії? У чому специфіка аргументації та обґрунтування в окремих філософських дисциплінах та напрямах, у різних періодах історії філософії?
• Чи спроможна філософія на самообґрунтування? Якою є її роль в обґрунтуванні інших наук? Чи потрібне наукам обґрунтування філософією?
• Які моделі та стратегії аргументації піддаються формально-логічній реконструкції? Які проблеми розв’язує сучасна теорія аргументації?
• Як саме окремі філософи та їхні опоненти обґрунтувують свої тези? До чого вони апелюють? Чи є їхня аргументація валідною?
• У чому специфіка аргументації та обґрунтування у царині праксису? Як можливе обґрунтування моральних норм та обґрунтування претензій на владу (легітимність)? Як легітимують себе ідеології та політичні режими?
Для участі в конференції потрібно до 10 лютого 2013 року включно надіслати тези доповіді та заповнену анкету (анкета – в кінці цього файла) на скриньку Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду (у полі «Тема» вказати Conference2013).
Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.
Оргкомітет залишає за собою право здійснювати відбір доповідачів та учасників.

Проїзд оплачує інституція, яка відряджає учасників.
Передбачено видання збірника тез.

Вимоги до оформлення тез доповідей та анкети:
• анкета і тези мають бути надіслані окремими файлами;
• обсяг тез: до 4000 знаків;
• шрифт Times New Roman; розмір 12; інтервал 1,5;
• формат тексту MS Word, розширення .doc;
• береги стандартні;
• на початку файла з тезами мають бути вказані ім’я та прізвище автора, установа, факультет та спеціальність; також треба зазначити назву доповіді (з вирівнюванням по центру);
• назви файлів з тезами та анкетою повинні мати формат x_tezy.doc та x_anketa.doc відповідно, де х – прізвище автора латинськими літерами.
Детальнішу інформацію шукайте на нашому сайті:
http://philosophynewgeneration.wordpress.com/
Контактні особи:
Віолетта Чайковська: +38 063 839 7673
Олександр Шумілін:  +38 066 372 2550
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду