14-15 грудня в м. Києві, в Асоціації «Новий Акрополь» відбулася міжнародна наукова конференція: «Культура і традиція. Ідеї Платона в сучасному бутті», яка зібрала прихильників ідей Платона. Слід відмітити, що одним із співорганізаторів конференції виступив Національний університет «Острозька академія». Активну участь в роботі конференції взяла делегація нашого унверситету, яку склали викладачі кафедри культурології та філософії та студенти 4 курсу спеціальності «Культурологія». Зокрема, із доповіддю та тему «Буття за істиною – стрижнева ідея філософії Платона: витоки та експлікації» виступив доктор філософських наук, завідувач кафедри культурології та філософії Зайцев Микола Олександрович.

Також, в конференції взяли участь студенти четвертого курсу спеціальності «Культурологія» НаУОА.  Через невеликий склад учасників конференції, секції були об’єднані в одну, роботою якої керував М. Зайцев. Засідання секції розпочалося виступом студента четвертого курсу Національного університету «Острозька академія» Грицені Олександра, який виголосив доповідь на тему: «Трансформація ідеального в культурній парадигмі модернізму». Цікавою та досить змістовною була доповідь Боровець Людмили «Характерні риси української утопії», яка представила учасникам своє дослідження особливостей утопічного мислення. Досить плідну та цікаву дискусію викликала доповідь Кривчука Андрія «Театралізація дійсності у естетичних практиках перформенсу», яка змусила всіх учасників долучитися до обговорення цієї проблеми.
Загалом, учасники конференції у своїх виспутах торкалися різноманітних аспектів філософської спадшини Платона, демонструючи актуальність його ідей для осмислення сучасних проблем культури, мистецтва, філософії, соціального життя.

Фото: