Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Інститут інноваційних технологій і змісту освіти
Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації
Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
імені К. Д. Ушинського
Кафедра суспільних дисциплін та методики їх викладання
Кафедра філологічних дисциплін та методики їх викладання
Відділ виховної роботи і здорового способу життя
Чернігівський інститут мистецтв і менеджменту культури
Чернігівське музичне училище імені Л. Ревуцького
Чернігівський музей сучасного мистецтва «Пласт-Арт»

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ

Запрошуємо шкільних учителів української та світової літератур, музики, образотворчого мистецтва, художньої культури,  викладачів естетики та культурології, науковців та методистів обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, представників творчих спілок письменників, музикантів і художників узяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Вивчення навчальних дисциплін естетики й художньої культури в школі у взаємозв’язках із літературою, музикою та образотворчим мистецтвом», яка відбудеться 21-22 березня 2013 р. на базі Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського за адресою: м. Чернігів, вул. Гоголя, 16. Реєстрація учасників – 21 березня з 10.00 до 11.00 год. у приміщенні інституту за вказаною адресою. Початок роботи конференції – 11.00 год.
Основні напрями роботи конференції:
• Проблема синтезу мистецтв у сучасній естетиці та культурології.
• Історія української літератури в контексті естетики й художньої культури.
• Історія світової літератури в контексті естетики й художньої культури.
• Історія музичного мистецтва в контексті естетики й художньої культури.
• Історія образотворчого мистецтва в контексті естетики й художньої культури.
• Використання літератури, музики та образотворчого мистецтва у викладанні курсів естетики та художньої культури.
• Форми й засоби впровадження міжпредметних зв’язків у викладанні дисциплін художньо-естетичного циклу в школі.
• Підготовка студентів педагогічних і творчих ВНЗ до викладання дисциплін художньо-естетичного циклу в сучасній українській школі.
• Специфіка підвищення кваліфікації учителів естетики та художньої культури.
Перелік напрямів роботи конференції є орієнтовним і відкритим для доповнення.

Заявки на участь у конференції і тексти виступів приймаються до 1 березня 2013 р. на електронну адресу кафедри суспільних дисциплін та методики їх викладання ЧОІППО імені К. Д. Ушинського Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду . Матеріали конференції будуть надруковані у Збірнику і роздані учасникам конференції (очна форма участі) чи надіслані авторам (заочна форма участі) за їх поштовими адресами.
Друк статей здійснюється за рахунок авторів. Вартість оргвнеску – 100 грн. Оплату просимо здійснювати через відділення чи термінал «Приватбанку» з такою інформацією:
Одержувач: Іваненко Людмила Василівна
Номер картки одержувача: 4149 4377 2840 1744
Сутність платежу: оплата за публікацію
Підстава платежу: приватний переказ від…… (ПІБ)
Копію квитанції про оплату разом із заявкою і текстом виступу надсилати на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Проїзд, проживання і харчування за рахунок учасників конференції.

Вимоги до статей:
Структура та зміст статті (обсяг до 7 стор.) повинні відповідати тематиці конференції, сучасним вимогам і мати такі необхідні елементи:
1. Постановку проблеми та її зв'язок із важливими науковими та практичними завданнями.
2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених частин загальної проблеми, які розкриває дана стаття.
3. Постановка завдань дослідження.
4. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
5. Висновки та перспективи подальших досліджень у цьому напрямі.
6. Список використаної літератури подається в алфавітному порядку. Бібліографічні відомості про джерела оформляються згідно з діючими вимогами Державного стандарту.

Вимоги до оформлення статей:
У  правому верхньому кутку сторінки – ім’я та прізвище автора, в лівому – УДК. Посередині сторінки – назва статті (великими літерами, шрифт жирний), в кінці – список використаної літератури. Під назвою через один інтервал – анотація та ключові слова українською мовою. Після списку використаної літератури – анотація та ключові слова російською мовою.

Посилання на цитовані джерела подавати у квадратних дужках після цитати. Перша цифра – номер джерела в списку літератури, друга – номер сторінки.
Відповідальність за вірогідність фактів, цитат, власних імен, несуть автори публікацій.
Після статті через один інтервал подається за наскрізною нумерацією список використаної літератури під заголовком «СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ».
Матеріали конференції друкуються в авторській редакції, тому просимо попередньо ретельно відредагувати тексти статей відповідно до сучасної термінології та правопису.
Статті подаються в електронному варіанті в редакторі Word for Windows 2003. Вимоги до тексту: шрифт – Times New Roman, 14 pt, розміри поля – 20 мм. зверху, знизу, ліворуч і праворуч, міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1 см.

З питань конференції звертатися:
Кафедра суспільних дисциплін та методики їх викладання (завідувач – кандидат історичних наук, доцент Коропатник Михайло Михайлович) тел. (0462) 678-413; (066) 937-76-23
Кафедра філологічних дисциплін та методики їх викладання (кандидат педагогічних наук наук, професор Гальонка Олексій Анатолійович) тел. (095)119-32-80

Організатор конференції доктор філософських наук, професор Личковах Володимир Анатолійович  тел. (0462) 665-217 (увечері); (050) 313-48-07
Адреса оргкомітету: м. Чернігів, пров. Коцюбинського, 4, к. 210, кафедра суспільних дисциплін та методики їх викладання ЧОІППО імені К. Д. Ушинського, тел. (0462) 678-413, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду .