Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Інститут філософії імені Григорія Сковороди НАН України
Московський державний університет імені М. Ломоносова
Центр суспільних наук
Лабораторія філософії господарства
економічного факультету МДУ
Ульяновський державний технічний університет
кафедра філософії
Донецький національний університет
кафедра філософії

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Кафедра філософії Донецького національного університету повідомляє, що 24-26 квітня 2013 року відбудеться міжнародна наукова конференція «Філософія у сучасному світі».
Секція 1: «Методологічні проблеми філософського знання: пошуки і рішення».
Секція 2: «Історія філософії: Діалог поколінь в історії світової філософської думки».
Секція 3: «Релігієзнавство та логіка: Сучасні теоретичні аспекти».
Секція 4: «Культурологія, етика і естетика».
Круглий стіл: «Актуальні проблеми філософії господарства».
Для участі в конференції необхідно до 26 березня 2013 подати:
заявку з даними про автора (П.І.Б., адреса, контактний телефон, місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання);
тези доповідей обсягом 2-3 сторінки тексту.

Оргвнесок для проведення конференції та друкування матеріалів - 100 грн. (400 руб.). Друкування однієї сторінки тексту тез (заочна участь) - 15 грн. (60 руб.). Оплата після підтвердження оргкомітетом внесення матеріалів в збірник поштовим переказом на адресу оргкомітету (банківські реквізити будуть повідомлені додатково).

Вимоги до оформлення тез: текстовий редактор - Microsoft Word, формат сторінки А4, поля: зліва - 25 мм, праворуч - 15 мм, зверху - 20 мм, знизу - 25 мм, кегель - 14, Times New Roman, міжрядковий інтервал 1, стиль Normal.

Адреса оргкомітету: Донецький національний університет, кафедра філософії, вул. Університетська, 24, Донецьк, Україна, 83001. Телефон для довідок (062) 302-92-14 зав. кафедрою, д. філос. н., проф. Тетяна Олександрівна Андрєєва, зав. лабораторією Ольга Миколаївна Казакова. Тел. для довідок 0958709687, 0956728752, 0504737662
Електронна адреса Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

ОРГКОМІТЕТ