ЗАПОРІЗЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ІМ.Я.НОВИЦЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК «ХОРТИЦЯ»
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ   ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ АРХЕОГРАФІЇ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА ІМ. М.С. ГРУШЕВСЬКОГО НАН УКРАЇНИ
СХІДНИЙ ІНСТИТУТ УКРАЇНОЗНАВСТВА ІМ. КОВАЛЬСЬКИХ – ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ
ВАТ «МОТОР-СІЧ»

ЗАПРОШУЮТЬ

Взяти участь у Всеукраїнській науковій конференції на знак вшанування пам’яті
професора Анатолія Васильовича Бойка
«ІСТОРІЯ СТЕПОВОЇ УКРАЇНИ XVII - ХХ СТОЛІТТЯ»
.

Конференція відбудеться в Запорізькому національному університеті 31 травня 2013 року. Місце проведення – історичний факультет ЗНУ та національний заповідник «Хортиця».


На обговорення пропонуються наступні проблеми:

1.Усна історія та національна пам’ять
– усна історія: історіографічний феномен; історичне джерело; фактор ідентифікації; національна пам’ять;
– усна історія гуманітарних катастроф ХХ століття (голодомори, розкуркулення, колективізація; Друга світова війна): проблеми інтерпретації в усноісторичних наративах;
– відображення культури та побуту в усних джерела.

2. Норма та девіація в соціальній історії
– соціальні конфлікти та їх сприйняття
– джерела та історіографія соціальної історії Степової України
– міфотворчість в історії повсякдення
– персонологічні та просопографічні аспекти соціальної історії

3. Соціально-економічний розвиток степового прикордоння XVII-поч. ХХ ст.
– українське козацтво та Запорозька Січ в освоєнні степового прикордоння;
– Південна Україна в економічній системі Східної Європи.


До 1 травня 2013 року необхідно надіслати заявку. В заявці слід вказати:
1. Ім’я та прізвище;
2. Тему доповіді;
3. Місце роботи або установу, яку Ви репрезентуєте;
4. Контактний телефон та адресу (в т.ч. електронну).

УЧАСНИКАМ, ТЕМАТИКА ДОПОВІДЕЙ ЯКИХ ПОВНІСТЮ ВІДПОВІДАЄ НАПРЯМКУ КОНФЕРЕНЦІЇ БУДУТЬ РОЗІСЛАНІ ПЕРСОНАЛЬНІ ЗАПРОШЕННЯ.
Також передбачена можливість дистанційної участі в конференції.

Планується публікація в науковому періодичному часописі Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України «Наукові Записки. Праці молодих вчених та аспірантів».
ОРГКОМІТЕТ ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО ВІДБОРУ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ
(вартість та строки публікації будуть роз’яснені під час реєстрації на конференції)
Матеріали доповідей слід надсилати до 15 травня, обсяг – до 0,5 друкованих аркушів, набрані в редакторі Microsoft Word.doc., шрифт Times New Roman, кегль 12 для тексту статті, 10 для списку джерел та літератури і анотацій, інтервал одинарний, абзац 1 см, лапки у тексті «...». Цитування джерел подавати мовою оригіналу. Усі поля по 20 мм. Основні вимоги: 1) у першому рядку з вирівнюванням ліворуч із відступом 4 см. ім’я малими та прізвище великими літерами, виділені напівжирним шрифтом, кегль 12, нижче у дужках країна та місто, виділені курсивом, кегль 12; 2) через 1 інтервал ліворуч індекс УДК; 3) нижче через 2 інтервали з вирівнюванням ліворуч із відступом 4 см. назва статті, кегль 12, виділено напівжирним шрифтом; 4) через 2 інтервали текст статті; 5) посилання у тексті в квадратних дужках, перша цифра – номер позиції у списку літератури, через кому друга цифра – номер сторінки або аркушу (приклад [3, 15]); 6) Список використаних джерел та літератури в кінці тексту у наступному порядку: неопубліковані джерела (приклад: ЦДАВО України. – Ф. 2. – Оп. 8. – Спр. 9814., 111 арк.), опубліковані джерела та література в алфавітному порядку згідно з вимогами ВАК; 7) через 1 інтервал після списку джерел та літератури анотації та ключові слова статті (української, російською, англійською мовами) у наступному вигляді: прізвище та ім’я, у дужках виділено курсивом країна та місто, назва статті виділено напівжирним шрифтом, текст анотації, ключові слова виділено курсивом (приклад: Іванова Катерина (Ужгород, Україна). Сучасні українські політичні партії. [Текст анотації] Ключові слова: партія, вибори, електорат, політична реклама).


Заявки та матеріали просимо надсилати на адресу:
Історичний факультет Запорізького національного університету
вул. Жуковського, 66.
м. Запоріжжя. Україна. 69063.
Білівненко Сергій Миколайович (відповідальний секретар оргкомітету)
або на електронні адреси: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду (Молдавська Тетяна Іванівна) – заявки.
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду (Молдавський Роман Леонідович) – матеріали доповідей.
За додатковою інформацією просимо звертатися за вказаними адресами.
Оргкомітет