13 листопада 2013 року у Чернігівському національному педагогічному університеті імені Т.Г.Шевченка проводитиметься Всеукраїнська ювілейна наукова конференція «ЧЕТВЕРТІ СІВЕРЯНСЬКІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИТАННЯ», присвячена 20-річчю відкриття університетської кафедри психології.

Програма роботи конференції:

9.00 – 10.00 – реєстрація учасників: (центр. корпус університету, вул. Гетьмана Полуботка, 53, актова зала).
10.00 – 12.00 – пленарне засідання;
12.00 – 13.00 – обідня перерва;
13.00 – 16.00 – секційні засідання (корпус психолого-пед. фак-ту, вул. Шевченка, 30а) за напрямками:
1.    Актуальні проблеми психології особистості та розвитку.
2.    Актуальні проблеми соціальної психології.
3.    Соціально-педагогічний вимір особистісного та суспільного розвитку.
16.00 – 17.00 – підведення результатів та закриття роботи конференції.

Форми участі у конференції: очна, заочна.  Робочі мови конференції: українська, російська.

Матеріали учасників 1-2 секцій будуть опубліковані у збірнику тез після конференції. Матеріали подаються в електронному варіанті (у форматах doc або rtf) з роздрукуванням (1 примірник). Вартість друку тез входить до оргвнеску.
Вимоги до оформлення тез: обсяг – до 3 сторінок; шрифт – 14 (Times New Roman), міжрядковий інтервал – 1,5, поля по 2 см; тези не повинні містити складні малюнки та посилання на літературні джерела (допускаються прості таблиці та графіки).

Матеріали учасників 3 секції будуть опубліковані у збірнику наукових праць «Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія педагогічні науки» (входить до переліку фахових видань ВАК України) після конференції. Матеріали подаються в електронному варіанті (у форматах doc або rtf) з роздрукуванням (1 примірник). Вартість 1 сторінки – 25 грн.
Вимоги до оформлення статей:
1) структура та зміст статей повинні відповідати вимогам ВАК України від 15.01.2003 р. і містити наступні розділи: «постановка проблеми», «результати теоретичного аналізу» (для теоретичних статей), «методика та процедура дослідження», «отримані результати та їхній аналіз» (для статей емпіричного характеру), «висновки», «література»;
2) шрифт – 14 (Times New Roman), міжрядковий інтервал – 1,5, поля по 2 см;
3) обсяг публікації (відповідно до вимог) – до 12 сторінок;
4) стаття повинна містити шифр УДК, 2 анотації, ключові слова (українською та англійською мовами), публікацію завершують прізвище, ініціали автора та назва статті англійською мовою, короткі відомості про автора (науковий ступінь, вчене звання, місце роботи);
5) посилання оформлюються у квадратних дужках: [1], [2; 5; 7] або [6, с.37].
6) до оригіналу статті обов’язково додається електронний варіант її перекладу англійською мовою, який буде розміщено на сайті університету. Звертаємо увагу на те, що: а) плата здійснюється лише за україномовний варіант статті; б) неякісний переклад англомовної статті є підставою для відхилення поданих матеріалів.
7) статті аспірантів, здобувачів приймаються і розглядаються організаційним комітетом лише за наявності рецензії наукового керівника.

Тези та статті, які не відповідатимуть указаним вимогам, будуть відхилені. Оргкомітет зберігає за собою право на редагування та скорочення матеріалів.

Організаційний внесок становить 150 грн. (очна форма участі) та 100 грн. (заочна форма).

У разі очної участі матеріали та оргвнесок подаються при реєстрації в Оргкомітеті.
При заочній участі матеріали надсилаються електронною поштою на адресу Оргкомітету, а оплата здійснюється поштовим переказом на ім’я зазначених нижче секретарів-координаторів.

Заявки на участь у конференції (зразок додається) надсилати до 01.11.2013 р. на адресу Оргкомітету (вказати П.І.Б. учасника, місце роботи / навчання, посаду, науковий ступінь та звання, тему запланованого виступу та контактну адресу; у разі необхідності повідомити про потребу у житлі).
Після 1 листопада (початок друку програм) прийом заявок буде припинено!

Адреса Оргкомітету: 14013, м. Чернігів, вул. Шевченка, 30А.
Психолого-педагогічний факультет ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка. Оргкомітет конференції.         

За консультаціями звертатися:
секретарі-координатори Оргкомітету:

1-2 секції: Махній Микола Михайлович (моб. тел. – 096-3403448, 063-8417953);
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

3-я секція: Рень Лариса Василівна (моб. тел. – 063-6459499, 097-7517630);
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду