4 жовтня 2013 року в відбулись традиційні філософсько-антропологічні читання на тему «Сучасне філософсько-антропологічне знання як відповідь на виклики сьогодення». Організатором читань виступив відділ філософської антропології.

В роботі читань прийняли участь як співробітники Інституту філософії так і науковці з навчальних закладів різних регіонів України. Від НУ «Острозька академія» прийняв участь та виступив з доповіддю «Людина Культура - Традиція» Зайцев М.О. 

З вітальним словом філософсько-антропологічні читання розпочав директор інституту академік НАН України М.В.Попович.

Серед доповідей виголошених на пленарному засіданні особливий інтерес викликали доповіді в. о. завідувача відділу філософської антропології Є.І. Андроса «Трансцендентний вимір сучасного філософсько-антропологічного знання» та завідувача відділу соціальної філософії А.М.Єрмоленка «Ситуація людини у глобальному суспільстві ризиків як соціально-етична проблема».

В роботі першої секції, що відбувалась під орудою Є.І.Андроса були помітними та викликали жваве обговорення виступи головного н. с. відділу філософії культури, етики та естетики Малахова В.А. («The buffered self» та її спадок до визначення альтернативних проектів людини  для нинішньої доби), ст.н.с. відділу філософії культури, етики та естетики Гомілко О. Є. (Сучасні філософсько-антропологічні знання у контексті когнітивістики) та професора кафедри філософії Харківського національного педагогічного університету імені  Г.С.Сковороди, д. філос. н., професора Степаненко І.В. (Духовність у перспективі антропологічної межі). З інтересом бус сприйнятий виступ проф. кафедри гуманітарних дисциплін Чернігівського державного технологічного університету, д. філос. н., професора Личковаха В.А., який презентував аналіз доробку в сфері етичних досліджень Інституту філософії в другі половині ХХ ст.

Тон в роботі другої секції багато в чому був заданий виступом її керівника провідного н. с. відділу філософської антропології, д. філос. н., професора Хамітова Н.В. на тему «Метаантропологія як відповідь на екзистенцій ні виклики людській природі на початку ХХІ ст.». З інтересом був прослуханий виступ д. філос. н., професора, завідувача кафедри Державного економіка-технологічного університету транспорту Цюрупи М.В. (Людина перед лицем воєнної загрози) Особливості відчуження людини в сучасних соціокультурних обставинах були розглянуті в доповіді м.н.с. відділу соціальної філософії Інституті філософії імені Г.С.Сковороди НАН Украйни к. філос. н. Джулай В.Д. Проблеми національної та європейської ідентичності в добу глобалізації були проаналізовані н. с. відділу філософії культури, етики та естетики Лозниця С.А. Жвавий інтерес викликав виступ аспірантки кафедри філософської антропології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова Крилової В. на тему «Екзистенційні типи людини у сучасній екранній культурі».

В цілому перебіг конференції засвідчив непересічний інтерес української філософської спільноти до проблем філософсько-антропологічної проблематики.

До початку філософсько-антропологічних читань була видана збірка статей за результатами минулорічних «Читань – 2012 р. (Визначальні виміри сучасного філософсько-антропологічного знання // Зб. Наук. праць: Філософсько-антропологічні студії 2013. – К.: Стилос, 2013. – 351 с.). З матеріалами збірки можна ознайомитись на кафедрі культурології та філософії НУ «Острозька академія».