Міністерство освіти і науки України
Інститут інноваційних технологій і змісту освіти
Департамент освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації
Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Кафедра філософії випереджаючої освіти та управління інноваційною діяльністю

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ
ШАНОВНІ КОЛЕГИ !

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософсько-теоретичні та практико-зорієнтовані аспекти випереджаючої освіти для сталого розвитку», яка відбудеться 5-6 грудня 2013 р. в актовій залі ДОІППО (м.Дніпропетровськ, вул. Свердлова, 70). Реєстрація учасників з 10.00 до 11.00 в холі біля актової зали. Початок конференції –  11.00.

Планується робота за такими напрямками:
•    Філософія, освіта, культура: актуальні проблеми взаємодії.
•    Випереджаюча освіта для сталого розвитку як основа модернізації сучасної системи освіти: методологія, методика, технології.
•    Психолого-педагогічні аспекти здійснення інноваційної освітньої діяльності.
•    Особливості управління освітою в інтересах сталого розвитку. •    Практика освіти для сталого розвитку: досвід навчальних закладів України.
•    Гендерна освіта в контексті сучасних освітніх процесів.
•    Соціальне партнерство як феномен інноваційної освітньої діяльності.
•    Екологічна освіта в інтересах сталого розвитку.
•    Філософські аспекти здоров`язбереження у контексті випереджаючої освіти.
•    Медіаосвіта як напрямок випереджаючої освіти.

Мови конференції: українська, російська, англійська.
Вимоги до оформлення статті: текст доповіді подавати обсягом до 4-5 сторінок. Текст набирати у форматі редактора MS Word 2003 шрифтом «Times New Roman», розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Параметри сторінки: зверху, знизу, ліворуч, праворуч – 2 см, абзацний відступ – 1 см. На першій сторінці у правому верхньому кутку – ініціали й прізвище автора. Назву статті друкувати по центру великими літерами (шрифт жирний). Посилання на цитовані джерела подавати у квадратних дужках після цитати. Перша цифра – номер джерела в списку літератури, друга – номер сторінки, наприклад: [17,с.5]. Список використаної літератури подавати в кінці статті після слів «Список використаних джерел» й оформляти в алфавітному порядку відповідно до бібліографічних вимог.

Учасники конференції, які мають намір опублікувати статтю, сплачують організаційний внесок, який складає – 100 грн. Організаційний внесок включає організаційні витрати на проведення конференції, видання програми і збірнику матеріалів конференції. Організаційний комітет бере на себе зобов’язання щодо пересилання збірника матеріалів та програми заочним учасникам конференції. Вартість пересилки збірника матеріалів та програми складає 20 грн.

Учасники конференції мають до 1 грудня відправити на адресу електронної пошти Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду :
1) заявку на участь у конференції (зразок додається),
2) текст доповіді,
3) відскановану (сфотографовану) електронну копію чеку про переказ організаційного внеску.
Оплата здійснюється за наступними реквізитами:
При оплаті через відділення чи термінал «Приватбанку» достатньо наступної інформації:
Номер картки одержувача: 4405885826262526
Якщо оплата здійснюється через відділення будь-якого іншого банку, то необхідною є наступна інформація:
Одержувач: ПРИВАТБАНК
Найменування банку: ПРИВАТБАНК
Номер рахунку 26256790003131
МФО 305299
ЄДРПОУ 14360570
В призначенні платежу слід відмітити:
Сутність платежу: Оплата за публікацію
Підстава платежу: Приватний переказ від ….. (П.І.Б.)
Одержувач: Висоцька Ольга Євгенівна
ІНН: 2719612263
Номер картки одержувача:
4405885826262526
ОРГКОМІТЕТ: З питань конференції звертатися до Висоцької Ольги Євгенівни, контактний телефон: 095-665-42-39, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду .
Адреса оргкомітету: м. Дніпропетровськ, Свердлова 70, к.211, кафедра філософії випереджаючої освіти та управління інноваційною діяльністю ДОІППО.

Зразок оформлення заявки:
ЗАЯВКА
На участь у ІІ всеукраїнській науково-практичній конференції
«Філософсько-теоретичні та практико-зорієнтовані аспекти випереджаючої освіти для сталого розвитку»
Прізвище, ім'я, по батькові (повністю):_____________________________________
Науковий ступінь і вчене звання (якщо є):__________________________________
Місце роботи, посада:___________________________________________________
Поштова адреса, телефон (обов’язково):____________________________________
Електронна адреса (обов’язково):__________________________________________
Напрямок участі у конференції:___________________________________________
Тема доповіді:__________________________________________________________
Форма участі у конференції (необхідне підкреслити): Очна / Заочна
Чи планую публікацію доповіді (необхідне підкреслити): Так / Ні.