6-7 листопада 2013 року в Національному Університеті «Острозька Академія» пройшла ІІ Регіональна  студентська наукова конференція «Студентські культурологічні читання», яку щороку організовує кафедра культурології та філософії НаУ ОА.

Конференція розпочалася з вітального слова декана гуманітарного факультету НаУ ОА проф. Василя Жуковського, який зробив акцент на тому, що студенти та викладачі кафедри культурології та філософії є дуже активними в сфері організації наукової роботи. Із привітанням учасників виступив також завідувач кафедри культурології та філософії НаУОА проф. Микола Зайцев, який звернув увагу на важливість проведення подібних конференцій, оскільки студенти можуть презентувати свої ідеї, обговорити їх із колегами, а згодом втілити в своїх курсових, бакалаврських та маґістерських роботах. Варто відзначити, що крім студентів Острозької Академії, у конференції взяли участь студенти Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки та Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича.

Доповідачів було поділено на дві секції за тематикою доповідей. Таким чином, студенти першої секції обговорили філософсько-теоретичні аспекти дослідження культури та культурологічні інтерпретації сучасної культури. Доповіді, які були виголошені учасниками, стосувались гендерних стереотипів в релігійному контексті, феномену супергероя, феномену цитування, питання суспільства споживання, дослідження форм буденності, феномену консюмеризму, аналізу філософської кінострічки, канону чоловічого тіла в пізньому модерні, філософії літератури.

Доволі динамічно та цікаво пройшла робота секції «Актуальні проблеми історико-культурних досліджень. Етнографія та народознавство». Незважаючи на досить відчутний брак часу для дискусій, доповіді викликали велике зацікавлення. Зокрема, особливо активно обговорювалися проблеми, які у своїй доповіді підняла студентка Інституту соціальних наук спеціальності «Культурологія та менеджмент соціокультурної діяльності» Східноєвропейського університету ім. Лесі Українки Марчук Юлія. Особливо приємно було й те, що культурологічною проблематикою цікавляться також студенти інших спеціальностей. Зокрема, виступ Темофійчука Юрія був присвячений Раймунду Фрідріху Кайндлю, який зробив значний внесок у етнографічну науку та буковинознавство.

У ході роботи доповідачі та гості конференції породжували жваві дискусії та виказували неочікувані пропозиції щодо подальшого дослідження тієї чи іншої теми. Можна зазначити, що аудиторія допомогла учасникам конференції, запропонувавши ідеї щодо подальшого написання наукових робіт.

Підготували:

Андрєєва Богдана, студентка 2 курсу, спеціальності «Культурологія» НаУОА
Бендюк Наталія, студентка 4 курсу, спеціальності «Культурологія» НаУОА

 

Фото: