ГО «Інститут філософії, логіки та соціології» м. Львова
Кафедра філософії
Національного університету «Львівська політехніка»
Кафедра українознавства
Львівського національного медичного університету
імені Данила Галицького

ПРОВОДЯТЬ
10 – 11 лютого 2014 року
МІЖНАРОДНУ НАУКОВУ КОНФЕРЕНЦІЮ
«XXVІ – ті Читання, присвячені пам’яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи Казимира Твардовського»
з темою: «ЗМІНИ В ЛЮДСЬКОМУ САМООСМИСЛЕННІ ЗА УМОВ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ».

На Читаннях пропонується розглянути таке коло питань:
-    Роль філософської спадщини Львівсько-Варшавської філософської школи в сучасній інформатизації суспільства.
-    Особливості розуміння та осмислення людини в сучасній філософській антропології. -    Від міфологічного героя до посталюдини: траєкторія модифікацій ейдосу людини в історії духовної культури людства.
-    Особливості смислових та ціннісних самовизначень людини за умов інформаційної перенасиченості.
-    Проблеми освіти та виховання в умовах інформаційного суспільства.
-    Історична доля традиційних культуроутворюючих сфер суспільства – релігії, моралі та мистецтва – за умов інформаційної інтенсифікації життя.
-    Мовно-лінгвістична складова сучасних культурних та інформаційних суспільних процесів.

Пропозиції щодо розширення проблематики конференції просимо подавати за вказаними нижче адресами та номерами телефонів.

Для участі у роботі конференції просимо всіх зацікавлених осіб до 10 січня 2014 року надіслати на електронну адресу Оргкомітету тези виступів із тематикою, що відповідає проблемним питанням конференції, обсягом 1 – 4 сторінки (Times New Roman, 14 розмір шрифту, інтервал 1,5, поля 2 см. з усіх сторін аркушу). У титулі тез із вирівнюванням по правій стороні вказати ім’я, прізвище автора та місце праці. Назва тез великими літерами друкується з вирівнюванням від центру. Автори, що претендують на проголошення доповідей на пленарному засіданні, подають тези обсягом до 5 сторінок. Публікація тез здійснюється на рахунок учасників конференції із розрахунку 45 – 60 грн. за примірник збірника тез.

До тез прохання додати довідку про автора у довільній формі, проте із повним зазначенням прізвища, ім’я, по-батькові, даними про наукову ступінь, вчене звання, місце праці або навчання, напрям наукових інтересів, адреси та номери телефонів для зв’язку. У довідці необхідно зазначити планований термін перебування у м. Львові,  потребу у житлі, бажаний тип житла для поселення, його орієнтовну прийнятну для учасника вартість.
Прохання також потурбуватись про білети на проїзд до Львова та зворотній проїзд.

Оргвнесок для участі в роботі конференції складає 100 грн., для аспірантів – 75 грн, для студентів – 50 грн.
Намір прибути до Львова для особистої участі в конференції прохання остаточно підтвердити до 1 лютого 2012 року на адресу електронної пошти. Без такого підтвердження Оргкомітет буде вважати заявника таким, що особисто не буде присутнім на конференції.

День заїзду учасників конференції –  10 лютого.

Електронна адреса Оргкомітету конференції – Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду .
З усіх питань, пов’язаних із роботою конференції, прохання звертатись за тел. (032)237-33-38; (032)258-26-41. Листування – за адресою: Петрушенко Віктор Леонтійович, А/с 4268, м. Львів-13, 79013.

ОРГКОМІТЕТ