Міністерство освіти та науки України
Управління освіти та науки Рівненської облдержадміністрації
Управління культури  та туризму Рівненської облдержадміністрації
Управління культури і туризму Рівненського міськвиконкому
Рівненський державний гуманітарний університет
Художньо-педагогічний факультет
Кафедра культурології і музеєзнавства

33028, м. Рівне, вул. С.Бандери, 12
телефон кафедри (0362) 63-42-62
контактний телефон: 067 803.23.98, 096.541.71.35
15-16 листопада 2014 року
відбудеться Х Всеукраїнська науково-практична конференція

Українська культурно-мистецька практика в історичній ретроспективі

Робота конференції відбуватиметься у секціях:
1.    Освіта і культура в контексті Болонської декларації: здобутки і проблеми.
2.    Т.Шевченко і сьогодення української культури. 3.    Самореалізація та самоорганізація молодого покоління в культурному процесі ХХІ століття.
4.    Мистецьке життя України в історико-культурній ретроспективі.
5.    Культурно-мистецька спадщина України у світовому культурному контексті.
6.    Регіональна культурно-мистецька практика: стан, тенденції, перспективи.
Заявки на участь у роботі конференції подавати на кафедру культурології РДГУ (м. Рівне, вул. С.Бандери, 12, каб. 46) до 1 листопада 2014 року. Деталі – за вказаними телефонами.
У заявці повідомити: прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, науковий ступінь, звання для співробітників та прізвище, ініціали магістранта (факультет, спеціальність), секцію і тему доповіді, прізвище наукового керівника.
Тексти статей (в електронному варіантах), підготовлені згідно з вимогами до наукових публікацій (див. Бюлетень ВАК України, 2003. - №1), передати оргкомітету до 1.11.2014 р. Матеріали конференції будуть опубліковані у випуску №14 Альманаху «Актуальні питання культурології» та фахових наукових збірниках «Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку»: наукові записки РДГУ вип..20 («Культурологія» і «Мистецтвознавство»).
Адреса оргкомітету: Рівненський державний гуманітарний університет, вул. С.Бандери, 12, кафедра культурології (каб. 46). Відповідальні за організацію й проведення конференції – проф. Виткалов Володимир Григорович.т. 0362-63.42.62 або вказаний вище мобільний. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду . Орг внесок на друк програми становить 30 грн.

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ

До Збірника приймаються статті українською мовою, обсягом 10-12 сторінок.
Поля: верхнє, праве, ліве, нижнє – 2х2х3х1,5 см. Редактор: MS Word. Гарнітура: Times New Roman, кегль 14. Міжрядковий інтервал: 1,5
Зліва друкується УДК, по центру назва статті великими літерами (жирним шрифтом), у правому полі – прізвище та ініціали автора. Анотації, назва статті і ключові слова - російською, українською, англійською, (література в алфавітному порядку).