17-18 жовтня 2014 року в Національному університеті «Острозька академія» відбулася ІІ всеукраїнська наукова конференція «Філософія як культурна політика сучасності». Співорганізаторами виступили кафедра культурології та філософії НаУОА та відділ змісту, філософії та прогнозування вищої освіти Інституту вищої освіти НАПН України. Географія учасників конференції була доволі широкою і охоплювала практично всі регіони нашої країни. Під час відкриття вітальне слово виголосили завідувач кафедри культурології та філософії, професор кафедри Зайцев Микола Олександрович, проректор з навчально-наукової роботи НаУОА проф. Кралюк Петро Михайлович та декан гуманітарного факультету проф. Жуковський Василь Миколайович. Зокрема, проф. Петро Кралюк зазначив, що такі конференції мають важливе значення для формування філософської культури в Україні, а проф. Василь Жуковський наголосив на тому, що надзвичайно приємно бачити учасниками конференції не лише гостей зі всієї України, але й бувших випускників НУ «Острозька академія», які зараз працюють викладачами університетів, науковими співробітниками в науково-дослідницьких установах чи навчаються в аспірантурі.

Секційна робота була організована відповідно до кола проблем, які запропонували учасники конференції. Зокрема, особливу увагу було зосереджено на викликах, перед якими постає сучасна філософія, на проблемах модерної та постмодерної філософії, особливостях філософування в інформаційну епоху, філософських рефлексіях над проблемами освітньої політики, а також філософському осмисленні феномену університету. Деякі доповіді викликали неабияке зацікавлення учасників та супроводжувалися дискусіями. Зокрема, слід згадати про доповіді таких учасників: аспірант кафедри філософії НУВГП Едуард Гнатюк розглянув поняття «текстуального досвіду» в сучасній герменевтиці; старший викладач кафедри культурології та філософії НаУОА Максим Карповець спробував презентувати філософію як дисципліновану поезію; Лариса Карачевцева із Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАНУ звернулася до проблеми повернення метафізики в сучасній філософії; студент 4 курсу, спеціальності «Культурологія» Богдан Марченко презентував проявлення Чужого в світі села; аспірант Центру гуманітарної освіти НАНУ Олександр Бобровський представив ідею «розумних міст» та «розумного суспільства»; здобувачка кафедри філософії НУВГП Наталія Щеглова виокремила комунікативний аспект сучасного мистецтва; студент спеціальності «Культурологія» Святослав Попов спробував розглянути «шум» в сучасній культурі; старший викладач кафедри культурології та філософії Анатолій Мініч у своїй доповіді виокремив та проаналізував основні раціональні стратегії. На завершення було підведено підсумки дискусій та окреслено перспективи роботи даної конференції наступного року.

Фото:

Пленарне засідання. Відкриття конференції

Пленарне засідання. Відкриття конференції

Пленарне засідання. Відкриття конференції

Пленарне засідання. Привітання учасників - проф. Кралюк П. М.

Пленарне засідання. Привітання учасників - проф. Жуковький В. М.

Секційне засідання. Гнатюк Едуард "Поняття «текстуального досвіду» в світлі естетичної концепції Г.-Г. Гадамера"

Секційне засідання.

Секційне засідання. Карповець Максим "Філософія як дисциплінована поезія"

Секційне засідання. Марченко Богдан "«Чуже» в світі села: філософсько-антропологічний аналіз"

Секційне засідання. Попов Святослав "Прояви шуму у соціокультурній ситуації ХХ ст."

Секційне засідання. Карачевцева Лариса "Переосмислення метафізики як етики (на матеріалах філософії Е. Левінаса)"

Секційне засідання. Бобровський Олександр "«Розумні міста» та «розумні суспільства»: колізії становлення в інформаційно-комунікативному вимірі"

Секційне засідання. Щеглова Наталія "Проблема комунікації в мистецтві: філософсько-естетичний аспект"

Секційне засідання. Мініч Анатолій "Визначення раціональних стратегій на прикладі комп’ютерної гри «4 в рядок»"