5 листопада 2014 року у стінах НУ «Острозька академія» відбулась ІІІ Всеукраїнська студентська наукова конференція “Студентські культурологічні читаня”. Крім заявлених доповідей спудеїв Острозької академії, у конференції взяли участь також студенти з Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова, Харківського університету ім. В. Н. Каразіна, Київського національного торгівельно-економічного університету, Українського католицького університету, Рівненського державного гуманітарного університету, а також Національного університету водного господарства та природокористування. Така зацікавленість свідчить про інтерес як до конференції, так і до університету загалом.

Зі вступним словом виступила проректор з навчально-виховної роботи, доктор психологічних наук, професор Каламаж Р. В. Проректор підкреслила особливу важливість події у сучасних глобалізаційних умовах, необхідність обговорення важливих культурологічних питань у класичному та інноваційному форматах. Водночас кандидат філософських наук, доцент кафедри культурології та філософії Шевчук Д. М. зазначив про неабияку еволюцію в розвитку студентської конференції за останні три роки. Підсумував пленерне засідання заступник декана з наукової роботи гуманітарного факультету Карповець М. В., який побажав учасникам інтелектуального запалу в дискусіях та презентаціях. Своєю чергою Марченко Б., студент IV курсу спеціальності “культурологія” та організатор конференції, підкреслив значущість студентської наукової роботи у сучасних умовах.

Більшість тем стосувалась цивілізаційних викликів України, постмодерної ситуації, питань ідентичності, некласичної естетики, інноваційних технологій в менеджменті тощо. Спектр виголошених доповідей засвідчив високий рівень підготовки як іногородніх студентів, так і безпосередньо доповідачів з Острозької академії. Учасники подякували організаторам та пообіцяли наступний раз неодмінно приїхати ще раз до університету.

Фото: