Міністерство освіти і науки України

Національний університет
«Острозька академія»
Кафедра культурології та філософії     

Інститут вищої освіти НАПНУ
Відділ інтернаціоналізації
вищої освіти

Українське товариство філософії освіти

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні колеги!

23-24 жовтня 2015 р. в Національному університеті «Острозька академія» буде проводитися ІІІ всеукраїнська наукова конференція

ФІЛОСОФІЯ ЯК КУЛЬТУРНА ПОЛІТИКА СУЧАСНОСТІ


Передбачається обговорення наступного кола загальних проблем:
1.    Чи можлива/важлива метафізика сьогодні?
2.    Дегуманістичні тенденції в сучасному соціумі
3.    Модерн, постмодерн, after-постмодерн
4.    Філософія освіти і освітня політика
5.    Феномен університету в контексті суспільства знань
6.    Філософія перед викликами часу


Робочі мови конференції: українська, англійська, російська

Заявки (форма заявки додається) на участь в конференції та тези  надсилати до 25 вересня 2015 р. на е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду (тему листа обов’язково вказати «Конференція-2015»).

Вимоги до оформлення тез:
-    Обсяг тез не більше 2-3 стор. А4.
-    Матеріал слід підготувати у форматі MS Word, розмір сторінки А4 (всі поля – 2 см.), міжрядковий інтервал - 1,5, шрифт Times New Roman, 14 кегль.
-    Абзацний відступ ставити автоматично 1,25 см. (Увага: не допускається створення абзаців за допомогою пробілів чи клавіші Tab).
-    Текст вирівнюється по ширині.
-    В тексті слід розрізняти тире і дефіс. (Увага: не допускається їх взаємна заміна).
-    В тексті слід використовувати лапки «». Використовуйте їх для цитат, назв творів тощо. Для внутрішньоцитатного виділення використовуйте лапки “”.
-    Посилання давати за зразком [2, с. 45].
-    Зверху сторінки зліва розміщується УДК, наступний рядок (вирівнювання справа): ім’я та прізвище автора, після цього наступний рядок - великими літерами назва (вирівнювання по центру).
-    Список літератури слід оформити згідно із вимогами ВАК України

Публікація тез – безкоштовно у електронній версії збірника; видрук паперової версії 1 примірника збірника тез – 100 грн.
Оргкомітет залишає за собою право відхиляти роботи, що не відповідають означеній тематиці, критеріям щодо наукового тексту або не є належним чином оформлені.

Найкращі доповіді буде рекомендовано опублікувати у вигляді наукових статей у фаховому науковому збірнику НаУОА «Наукові записки НаУОА. Серія: Філософія» (вартість публікації 30 грн. за стор.).

Організаційний внесок для участі в конференції складає 100 грн. і сплачується при реєстрації.

Заявка
На участь у конференції

Прізвище, ім’я, по-батькові:
Організація (установа):
Посада (студент, звання):
Адреса:
Тел.:
Факс:
E-mail:
Тема доповіді:
Із запропонованих наукових напрямків для мене становить інтерес:

З питань організації конференції звертатися за тел.
097 4960508 – Зайцев Микола Олександрович.
066 9300489 – Шевчук Дмитро Михайлович
097 9053506 – Карповець Максим В’ячеславович

Запрошуємо до участі в конференції!
Оргкомітет