3-4 листопада 2015 року в Варшавському університеті  на базі факультету Філософії і Соціології  відбулась наукова конференція «Методи і ідеї. Гуманітарні і суспільні науки в Польщі і Україні». В роботі конференції прийняли участь науковці провідних університетів України та Польщі.

На конференції виступили з доповідями професори Національного Університету «Острозька академія»: Зайцев М.О. та Жилюк С. І.

У своїй доповіді «Культурологія як проблема та проблеми культурології» [Kulturoznawstwo jako problem i problemy kulturoznawstwa] М. О. Зайцев проаналізував ситуацію в культурології як вона склалася в останні десятиліття в Україні; зазначив що у своїй дійсності вона являє своєрідний теоретико-методологічний хаос, що зумовлює неконтрольоване розширення її предметного поля та методологічного арсеналу та зробив висновок, що проблемність культурології перш за все полягає в тому, що ми не маємо чітко означених предметних рамок даної дисципліни, як і її соціокультурної призначеності та місця в системі соціогуманітарного знання. На його думку українська культурологія на даному етапі знаходиь в стані становлення і як навчальний напрямок і як галузь соціогуманітарного знання.

Доповідь проф. Жилюка С. І. була присвячена Методологічній рефлексії сучасних історико-релігієзнавчих досліджень в Україні [Metodologiczne refleksje współczesnych badań historyczno-religioznawczych na Ukrainie]. Було зазначено, що упродовж чверті століття українське православно-церковне питання залишається невирішеним. УПЦ Московського патріархату й надалі діє у фарватері проросійської політики. Між тим, головна увага провідних релігієзнавців формується на проблемі канонічного/ неканонічного УПЦ Київського патріархату, що методологічно не правильно. Ігнорування методу призводить до помилкових експерементних висновків, вибудованих в системі міфологем. Очевидно, у вирішенні українського православно-церковного питання зміна статусу УПЦ Московського патріархату має бути першочерговим завданням усіх зацікавлених суб'єктів.

Водночас були проведені попередні перемовини з приводу можливих напрямків співпраці між факультетом Філософії і Соціології в Варшавського університету та Гуманітарного факультету Національного Університету «Острозька академія».

Фото: