15-16 листопада в Рівненському державному гуманітарному університеті відбулася ХІV Міжнародна науково-практична конференція «Культурні домінанти в реаліях ХХІ століття». ЇЇ організувала кафедра культурології та музеєзнавства РДГУ. З-поміж учасників конференції були також студенти та викладачі НаУ ОА.

На пленарному засіданні, окрім представників РДГУ, депутатів Рівненської облдержадміністрації виступив також доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри культурології і філософії НаУ «Острозька академія» Микола Зайцев.

Обговорення низки актуальних питань відбувалося у п’яти  секціях: І.«Євроінтеграційні процеси в сучасній Україні і проблеми національно-культурного розвитку», ІІ.«Методологічні і методичні проблеми сучасної вищої школи», ІІІ.«Теоретико-прикладні питання культурної діяльності», ІV.«Культурно-мистецький потенціал України у світовому духовному просторі», V.«Актуальні проблеми культурно-мистецького простору очима молоді». Зокрема в останній, п’ятій секції свої наукові доробки репрезентували студенти НаУ «Острозька академія».

Згодом, авторські статті учасників міжнародної конференції опублікують у таких виданнях: науково-метричне видання «Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку», науково-метричному збірнику «Актуальні питання культурології» та альманахові наукового товариства «Афіна». Кожен науковий збірник індексується у п’яти міжнародних базах: Index Copernicus, Google Scholar (Польща), РИНЦ (РФ), «Cosmos» (США) та «Research Gate» (Німеччина).