24 листопада 2011 року в Національному університеті «Острозька академія» відбувся круглий стіл на тему «Ґендер та релігія: межі взаємодії». Організаторами цього наукового заходу стали кафедра ґендерних досліджень та кафедра культурології та філософії НаУ «ОА». Як зауважила у вступному слові кураторка круглого столу кандидат філософських наук, зав. кафедрою ґендерних досліджень Марія Петрушекевич, проблема вивчення релігійних феноменів через ґендерну тематику є однією із найскладніших та неоднозначних тем у сучасній гуманітаристиці. Ця тема викликає багато дискусій і досить часто можемо зустрічати упереджене ставлення до ролі жіноцтва в релігійних справах як з боку релігієзнавців та духовних осіб, так і з боку  активних пропагандистів ґендерного підходу у гуманітарних науках.

Участь в дискусіях, що відбувалися в рамках круглого столу, взяли представники різних навчальних закладів (НаУ «Острозька Академія», Львівська державна фінансова академія, Інститут державно-церковних відносин). Учасниками була обговорена ціла низка актуальних тем, що стосуються даної проблематики. Так, наприклад, гість круглого столу кандидат економічних наук Тетяна Полянчич у своєму виступі акцентувала увагу на проблемі розвитку і перспектив ґендерної політики в духовному вихованні української молоді. Зокрема, доповідачка зосередилася на конфлікті ґендерних ідей та традиційної патріархальної сім’ї, яка в сучасних соціокультурних умовах все частіше поступається новим формам стосунків.

Жваву дискусію викликала доповідь директора Інституту церковно-державних відносин Сергія Найдьонова на тему «Церква, держава, суспільство України у конфлікті світоглядів ґендеру та традиційної сім’ї». Доповідач особливу увагу звернув на протестантське розуміння даної проблеми.

Разом з тим, під час проведення круглого столу було запрезентовано найновіші видання кафедри культурології та філософії і кафедри ґендерних досліджень – зокрема, останні випуски наукових збірників «Наукові записки. Серія: Культурологія» та «Наукові записки. Серія: Філософія», а також збірник матеріалів конференції «Ґендерна проблематика та антропологічні горизонти».

Фото: