27 лютого 2013 року відбулося чергове засідання методологічного семінару кафедри культурології та філософії. Цього разу семінар був присвячений проблемам методології гуманітарного пізнання в творчості відомого філософа початку ХХ століття Густава Шпета. В основі семінару –   презентація монографії доцента Шевчука Дмитра Михайловича, що присвячена філософській творчості мислителя. Як зауважив автор, у своєму дослідженні він прагнув продемонструвати розробку принципів гуманітарного пізнання у Густава Шпета як центральну тему розмислів та інтелектуальних пошуків його філософії. Відтак, у монографії проаналізовано зв’язок методологічної проблематики із метафілософськими поглядами Г. Шпета, його концепцією історії російської філософії, феноменологією та герменевтикою, обґрунтуванням принципів етнопсихологічних досліджень.

Методологічний семінар відбувався у формі презентації основних тез, викладених у монографії Дмитра Шевчука та дискусії навколо них, що передбачала також спробу включити ідеї Густава Шпета в більш широкий філософський контекст розробки методологічних принципів гуманітарних наук.

Фото