На кафедрі філософії КНЕУ ім. Вадима Гетьмана формується філософський альманах під назвою „УНІВЕРСИТЕТСЬКА КАФЕДРА“. Метою видання є задоволення та реалізація творчих і наукових інтересів професійних філософів, розвиток філософської освіти та науки в Україні, впровадження наукових, теоретичних та методологічних розробок в практику.
Основні рубрики альманаху:
культурологія,
аксіологія,
філософія,
етнологія,
дискусії,
рецензії,
анотації

Передбачувані періодичність випуску, обсяг і формат видання: один раз на рік, обсяг — 12 друк. аркушів. Свідоцтво Мінюсту про державну реєстрацію КВ№17909-6759Р

Рукописи приймаються обсягом 0,5 д.а. Статті мають відповідати вимогам, викладеним у постанові ВАК України від 15. 01. 2003 р. № 7—05/1 „Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України“. Крім того, до статті має бути анотація українською та англійською мовою, а також перелік ключових слів.
Статті рецензуються членами редколегії. Відхилені рукописи авторам не повертаються. Відповідальність за достовірність інформації, зокрема фактів та інших відомостей, посилань на філософські першоджерела, цитат, власних імен тощо несуть автори публікацій.
Матеріали друкуються мовою оригіналу (українська, російська, англійська). Опубліковані матеріали віддзеркалюють точку зору авторів, яка не завжди може збігатися з позицією редакційної колегії.

Адреса редакції: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1, кафедра філософії,  тел.: (044) 489-09-54; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Статті до першого номера альманаху приймаються до 20 листопада 2011 року. Публікація безкоштовна.
З повагою,
д-р. філос. н., проф. Вільчинський Юрій Михайлович (головний редактор)
канд. філос. н., Кругляк Мирослава Іванівна (відповідальний секретар)