НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ»
Кафедра культурології та філософії

Інформаційний лист

Шановні колеги,
Кафедра культурології та філософії Національного університету "Острозька академія" оголошує набір статей до чергового випуску наукового збірника - Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія: Філософія, який є фаховим виданням ВАК із філософських дисциплін. 

Термін прийому статей - до 1 вересня 2014 року.
До збірника приймаються статті, які присвячені проблемам: історії філософії; філософської антропології; філософії культури; соціальної філософії та філософії історії; етики та естетики; філософії освіти; філософії релігії.

Статті, які подаються на розгляд редколегії повинні бути написані українською або англійською мовою, ретельно відредаговані та оформлені у відповідності до вимог. 

Статті, у яких недотримано нижчевказаних вимог, або надіслані без рецензії чи рекомендації, не розглядатимуться!
Відповідальність за правильність цитувань і наведені дані несуть автори.
Редколегія не вступає в дискусії стосовно змісту надісланих статей.
Редколегія зберігає за собою право відхиляти статті, які не відповідають вимогам або проблематиці збірника.

На електронну адресу редколегії збірника Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду слід надіслати  (обов’язково вказати тему електронного листа «Наукові записки. Вип. 16»):
1.    Електронні версії (українську та англійську) статті, оформлену згідно із вимогами (див. нижче). Назва файлу: прізвище автора_стаття.doc (для укр. версії), прізвище автора_статтяENG.doc (для англійської версії)
2.    Відомості про автора, що включають: Прізвище, ім’я, по-батькові, вчене звання, вчений ступінь, посада, назва установи, поштова адреса, телефон та електронна адреса.  Назва файлу: прізвище автора_відомості.doc
3.    Електронну версію (скан або фото) рецензії чи рекомендації. Аспіранти та автори без наукового ступеню повинні представити рецензію на статтю від доктора або кандидата філософських наук, засвідчену печаткою установи. Автори із науковим ступенем (кандидати філософських наук) – виписку із протоколу засідання кафедри філософії ВНЗ (чи підрозділу наукової установи) із підписом завкафедри (завідувача підрозділу), засвідченим печаткою установи. Назва файлу: прізвище автора_рекомендація.jpg (aбо .pdf). Доктори філософських наук рецензій та рекомендацій не подають.
4.    Об′єм тексту статті повинен бути не менше 10 стор.
Крім цього, оригінал рекомендації чи рецензії слід обов’язково надіслати традиційною поштою на адресу кафедри культурології та філософії НаУОА. Видрук статті слід надіслати традиційною поштою при потребі на вимогу редколегії
Поштова адреса:
Кафедра культурології та філософії,
Національний університет «Острозька академія»,
Рівненська обл.
м. Острог,
вул. Семінарська 2.
35800
Вимоги до статей:
-    Матеріал слід підготувати у форматі MS Word, розмір сторінки А4 (всі поля – 2 см.), міжрядковий інтервал - 1,5, шрифт Times New Roman, 14 кегль.
-    Абзацний відступ ставити автоматично 1,25 см. (Увага: не допускається створення абзаців за допомогою пробілів чи клавіші Tab).
-    Текст вирівнюється по ширині.
-    В тексті слід розрізняти тире і дефіс. (Увага: не допускається їх взаємна заміна).
-    В статті слід використовувати лапки «». Використовуйте їх для цитат, назв творів тощо. Для внутрішньоцитатного виділення використовуйте лапки “”.
-    Посилання давати за зразком [2, с. 45].
-    На першій сторінці зверху зліва розміщується УДК, наступний рядок (вирівнювання справа): ім’я та прізвище автора (решту інформації про автора вказувати у авторській довідці), після цього наступний рядок  - великими літерами назва статті (вирівнювання по центру). З наступного рядка – анотації та ключові слова українською та російською мовами (приблизно 5-7 рядків). На початку російської анотації слід подати переклад прізвища автора, ініціали та назву статті.
-    Список літератури слід оформити згідно із вимогами ДАК України
-    Крім того до кожної статті повинна бути долучена розширена анотація англійською мовою. Вимоги: обсяг анотації до 1 стор. (приблизно 2000 символів із пробілами). Шрифт Times New Roman, розмір 14, міжрядковий інтервал 1,5. На початку анотації потрібно вказати англійською мовою прізвище, ініціали автори та назву статті. В кінці – 5-6 ключових слів.

Вартість публікації статті – 25 грн. / сторінка (оплата здійснюється лише за об′єм )
За детальнішою інформацією звертатися до:
Дмитра Михайловича Шевчука – тел. 0669300489
Миколи Олександровича Зайцева – тел. 0974960508