Музейна (ознайомча) практика є невід’ємною частиною процесу підготовки фахівців у закладах вищої освіти. Саме тому культурологи І курсу мають її у своєму навчальному плані. Термін  проходження практики – 2 семестр, тривалість – 10 робочих днів.  І цього року – це був період із 4 по 16 лютого.

Безпосередньою метою практики стало ознайомлення студентів з основами музеєзнавства (музейної справи), вивчення структури й форм роботи відділів музею на практичному рівні,  закріплення та поглиблення цих знань при роботі з виставковими площами, музейними фондами та екскурсійною діяльністю на базах практики.

Базами музейної практики для студентів-культурологів у 2019 році були:

- Музей історії Національного університету «Острозька академія»

- Острозький державний історико-культурний заповідник (м. Острог);

- Музей книги та друкарства;

- Краєзнавчий музей;

- Музей нумізматики;

- Рівненський обласний краєзнавчий музей (м. Рівне);

- Гадяцький історико-краєзнавчий музей (м. Гадяч);

- Львівська національна галерея мистецтв. Палац Потоцького (м. Львів);

- Хмельницький обласний літературно-меморіальний музей М. О. Островського (м. Шепетівка);

- Баранівський районний історико-краєзнавчий музей (м. Баранівка).

В ході практики перед студентами постала низка завдань:

- навчитися застосовувати в практичній площині отримані теоретичні знань з курсу «Основи музеєзнавства»;

- ознайомитися з організацією музеїв в Україні, напрямками та формами їх роботи щодо комплектування, обробки, систематизації, обліку музейних експонатів;

- вивчити основи реставраційної роботи, зберігання та використання  музейних експонатів;

- отримати практичні навички щодо введення експозиційної роботи;

- залучення до активної популяризації музейних фондів серед населення в соціально-правових, господарських, культурно-просвітницьких та інших цілях;

- отримати практичний досвід індивідуальної та групової роботи, самоорганізації, систематичного набуття й поповнення знань, вмінь і навичок роботи за обраним фахом.

Для студентів-культурологів дана практика відіграє вкрай важливу роль в їх підготовці як майбутніх працівників у сфері культури. В цей час вони навчаються самостійно застосовувати теоретичні знання, набувають досвіду в організації і втіленні власних проектів, формують навики роботи у колективі.

Щоб підсумувати свої набуті знання і вміння студенти групи К-11, разом із керівником, підготували фотозвіт про результати своєї двотижневої діяльності.

Усі охочі зможуть оглянути фотовиставку після 25 лютого 2019 року на коридорах центрального корпусу університету.