У сучасному світі внаслідок постійного зростання значення інформації індустрія її одержання, обробки, реєстрації, передачі та поширення стає однією з провідних галузей діяльності людства, куди з кожним роком вкладають усе більші кошти. Інформація стає найважливішим стратегічним ресурсом, засобом технологічного, пропагандиського та психологічного впливу. Брак потрібної інформації призводить до істотних втрат у всіх сферах життя. Раніше вважалося, що інформація всього лише забезпечує поінформованість людей про події й факти в навколишньому світі. Зараз інформація сприймається як корисний ресурс, призначений для розширення людських можливостей і використовується в спеціальних інформаційних операціях для впливу на людську підсвідомість.

Спеціальні інформаційні операції (СІО)  – це сплановані дії, спрямовані на ворожу, дружню або нейтральну аудиторію шляхом впливу на її свідомість і поведінку за допомогою використання певним чином організованої інформації та інформаційних технологій для досягнення певної мети [1].
Для організації спеціальних інформаційних операцій  використовують усі можливі канали інформаційного впливу. До засобів психологічного впливу відносять: розповсюдження листівок, зокрема за допомогою авіації, плакатів, графіті, поширення чуток. Засобами технологічного впливу можна назвати використання прямого супутникового телерадіомовлення та можливостей Інтернету. У світовій, насамперед американській, та, певною мірою й у російській, науці наявні грунтовні дослідження окремих каналів пропагандистського впливу, що використовують під час здійснення спеціальних інформаційних операцій. Одним із  високо-ефективних засобів такого впливу є FM-радіостанції музичного формату. Принципова фоновість сприйняття радіомовлення створює чудові умови для впливу на підсвідомість методом "двадцять п`ятого кадру". До засобів пропагандиського впливу, які мають грунтовну дію на громадськість, відносять і промови лідерів думок.

Спеціальні інформаційні операції, як засіб психологічного, пропагандиського та технологічного впливу широко використовуються в міжнародних відносинах, і з кожним роком, з розвитком новітніх інформаційних технологій набувають все більшої популярності. Ці технології використовують, як засоби  впливу на маси з метою управління ними через програмування індивідуальної й масової свідомості. Варто також зазначити, що ефективність такого впливу є значною через деякі переваги спеціальних інформаційних операцій, навідмінно від військових дій. Виділяють такі особливості інформаційних впливів: невидимість (переважно) самого противника, розмитість у часі і просторі як операції, так і її наслідків. Дані особливості яскраво виділяються, як під час психологічного і пропагандиського впливу, так і під час технологічного впливу на міжнародні відносини.

Отже, наведемо деякі приклади спеціальних інформаційних операцій ХХ-ХХІ ст. та визначимо які саме засоби технологічного, пропагандиського та психологічного впливу на міжнародні відносини були в них використані.

Операція США "Сполох люті", що була спрямована проти Гренади (осінь 1979 р. – осінь 1983 р.) й операція проти Гаїті (весна – зима 1995 р.). Застосовувалися можливості пропагандиського впливу адміністрації Президента США, Державного департаменту, USIA, ЦРУ. Зокрема засобами даного впливу в цих операціях були чисельні виголошені промови пропагандиського змісту та проведені демонстрації. Результат – успішна психологічна підготовка та наступне супроводження американського вторгнення до даної карибської країни (ефективність операції США проти Гренади, як і інших подібних операцій розглядають у контексті світової міжнародної ситуації, що склалася на час їхнього проведення). Головною метою цих операцій було сприяння досягненню стратегічних цілей політики США, забезпечення національних інтересів країни. Досягнення максимальної ефективності психологічного впливу на маси досягалось за допомогою системного застосування можливостей не лише збройних сил США, а й інших державних і недержавних установ, зокрема апарату Білого дому та Президента.

Також, як приклад можна навести операцію  спрямовану проти Іраку, та здійснювалася протягом півроку (осінь 1990 р. – весна 1991 р.). У діях застосовувалися сили та засоби як державних, так і "незалежних" установ. Під час проведення даної операції простежується ефективний технологічний і пропагандиський вплив за допомогою використання радіомовлення, оскільки загальний обсяг радіомовлення країн Західної коаліції на Ірак досягав у січні –  лютому 1991 р. 650 годин за добу, тоді як середній обсяг протягом кількох років не перевищував 15 годин за добу. Тільки за один день (31 січня 1991 р.), через агентство Рейтер було розповсюджено 5 млн. листівок, що також було засобом   психологічного впливу та збільшило його ефективність [2]. Отже, в даній операції були використані засоби пропагандиського та технологічного впливу, такі як трансляція агітаційних промов у радіоефірі та протестів проти Іраку. Також використовувались засоби психологічного впливу (розповсюдження листівок).

Операція "Буря в пустелі" теж є досить вдалим прикладом психологічного впливу, коли американські військові, використовуючи "м'яку цензуру", фактично вилучили з інформаційного поля повідомлення, в яких виправдовувалась протилежна сторона. Окрім того, ця операція стала першою в історії війною в прямій телетрансляції. У даному випадку психологічний вплив здійснювався за допомогою висвілення потрібної інформації у ЗМІ [3].

Інформаційна операція "Забезпечення спокою", здійснена після "Бурі в пустелі" протягом півроку (весна–літо 1991 р.) на території іракського Курдистану та півдні країни (місці компактного проживання шиїтської меншини). Мету операції влучно відображає назва. Під час її проведення використано сили армійської системи СIО. Завданням СIО було забезпечення тактичних потреб американського військового командування в країні, яка є об`єктом їхнього інтересу з використанням психологічного впливу на населення даного регіону [2]. Ефективність цієї операції забезпечувалась використанням засобів технологічного впливу, таких як: розповсюдження потрібної інформації за допомогою радіо та Інтернет-технологій.

Війна в Перській затоці продемонструвала досить ефективний вплив на війська противника: використано засоби психологічного впливу (скину¬то 29 млн. листівок), засоби технологічного впливу (транзистори, які працювали лиш на одній хвилі). Листівки були розроблені після консультацій з арабськими психологами у вигляді запрошення. Вони були побудо¬вані на сподіванні, що арабський світ виграє внаслідок цього конфлікту. У результаті кожен солдат-дезертир мав у руках листівку, яка "дозволяла" йому перехід до противника. Три чверті солдат, що переходили на бік супротивника, свідчили, що на них вплинули листівки та передачі. Особливо ефективними були листівки, де повідомлялося про наступне бомбардування. Наприклад, перед тим, як скинути найбільшу у світі бомбу розмірами з автомобіль, війська отримали листівку: "Завтра, якщо ви не здаєтеся, ми кинемо на вас найбільшу в світі бомбу" [4].

Масштабні психологічні операції було здійснено й у межах операцій “Морський ангел” і “Підтримка демократії” (Гаїті, 1991, 1994 рр.), “Відродження надії” та “Спільний щит” (Сомалі, 1992 – 1995 рр.), “Спільні зусилля” (Боснія, 1996 р.) [2].

Воєнно-повітряна операція в Югославії (березень –травень 1999 р.) супроводжувалася різким посиленням інтенсивності спеціальної інформаційної операції. Було застосовано як традиційні засоби психологічного впливу (розповсюдження листівок з повітря), так і засоби технологічного впливу через Інтернет і телерадіомовлення. Інформаційна операція мала виразно комплексний характер і довела переваги використання можливостей таких потужних систем, як CNN для здійснення ефективного пропагандиського та психологічного впливу. Незважаючи на заходи з боку режиму С. Милошевича щодо обмеження діяльності західних журналістів, світ спостерігав за цією війною через окуляри провідних американських ЗМІ [5].

Отже, проаналізувавши приклади СІО, можна зробити висновок, що на порозі інформаційного суспільства потужні та якісно нові інформаційні потоки створюють нову реальність, на яку необхідно своєчасно реагувати. Одним із специфічних проявів ситуації є те, що спеціальні інформаційні операції, які набули широкого поширення в світі, здійснюють ефективний пропагандистський, психологічний та технологічний вплив на громадськість країни, проти якої вони використовуються. Характерною особливістю даних операцій є те, що вони можуть використовуватись не лише розвиненими країнами, але й дають шанс стати на один рівень з ними країнам колишнього другого і третього світу. Це пов’язано з асиметричним характером інформаційної зброї. Така її властивість дозволяє будь-якій державі в критичний момент вести боротьбу з сильнішим противником. Застосування спеціальних інформаційної технологій у цьому випадку виявляється найбільш адекватною відповіддю на чужі агресивні дії.

За допомогою спеціальних інформаційних операцій можна здійснювати психологічний вплив, спрямований на безпосередню підтримку духу власного війська та подолання негативного ставлення до нього місцевого населення, деморалізацію армії противника, збільшення протиріч між нею та населенням. Також у СIО використовують пропагандистські технології, спрямовані на дезінформування противника, або зміну точки зору конкретних людей, які ухвалюють рішення.

Ефективність впливу спеціальних інформаційних операцій на психіку людини у тому, що за їх допомогою можна без військових дій, проливання крові та людських жертв виграти війну, або незначну сутичку. Для проведення даних операцій не потрібно таких великих коштів, як на придбання зброї. У цьому випадку необхідно лише запросити висококваліфікованих фахівців своєї справи і проведена операція матиме успіх у впливі на громадськість.

Література:
1.    Галамба М. Сутність, види та методи спеціальних інформаційних операцій / М. Галамба. –  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2524. – Назва з екрану.
2.    Спеціальні інформаційні операції [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://old.niss.gov.ua/book/Litv/004_2.htm. – Назва з екрану.
3.    Рибак М. Війна у зоні Перської затоки: застосувапння нових методів збройної боротьби та їх вплив на розвиток воєнного мистецтва / М. Рибак, Б. Іванов [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.middleeast.org.ua/articles/17.htm. – Назва з екрану.
4.    Почепцов Г. Г. Пропагандистські дії в XX столітті / Г. Г.  Почепцов. –  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.com.ua/15660721/politologiya/propagandistski_diyi_stolitti. – Назва з екрану.
5.    Бондаренко В.О. Інформаційні впливи та інформаційні операції / В.О. Бондаренко, О.В. Литвиненко – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: defpol.org.ua/site/index.php/uk/.../24. – Назва з екрану.

Про автора: Іванюк Анна - студентка спеціальності «Міжнародна інформація» факультету міжнародних відносин Волинського національного університету імені Лесі Українки{jcomments on}