Конфесійна преса сьогодні має великий спектр досліджень. Дуже активно опрацьовується тут тема здоров’я та соціальна проблематика. А ось аспект молодіжних засобів масової інформації не є ще достатньо вивченим.

Мета нашої публікації – розкрити позитивні та негативні риси молодіжної преси церкви християн-адвентистів сьомого дня на прикладі газети “Fleшка”.
Реалізація поставленої мети передбачає розв'язання таких завдань:
•    Коротко описати друковані видання церкви християн-адвентистів сьомого дня, вказавши особливості та недоліки;
•    виокремити  основні, актуальні для молоді, теми, які мають бути висвітлені у релігійній пресі;
•    дослідити реалізацію обраних тем у молодіжній газеті “Fleшка”.
Об’єктом дослідження є релігійні видання церкви християн-адвентистів сьомого дня.
Предмет – вивчення молодіжної проблематики у газеті “Fleшка”.
Матеріал дослідження – молодіжна преса, передусім “Fleшка”.
Методи дослідження:
•    метод аналізу (для виявлення різного характеру закономірностей);
•    порівняння (під час зіставлення різних газет, рубрик тощо);
•    моделювання (для побудови теоретичних припущень);

Новизна нашої наукової праці полягає у тому, що ми вперше пропонуємо спеціальне дослідження, присвячене опрацюванню молодіжної проблематики у виданнях церкви.

Практичне значення одержаних результатів. Отримані відомості можна використати для створення максимально актуального нового молодіжного видання церкви Адвентистів сьомого дня, яке б сприяло духовному та моральному розвитку молоді, а також мало цікавий розважальний зміст.

Темою адвентистських видань наполегливо займаються такі науковці, як М. Балаклицький, О. Опарін, Д.Юнак та А.Григоренко., проте молодіжна тематика досліджується дуже мало.

У наш час засоби масової інформації стали одним з провідних регуляторів життя сучасного суспільства, формуючи його ідеали, систему цінностей, стилі мислення і поведінки, ставлення до навколишнього світу. Дуже зросла і роль журналіста та створених ним матеріалів. Особливо це стосується тієї інформації, яка торкається релігійних почуттів людей. Особливу частину аудиторії становлять молоді люди, чиї погляди на життя часто є досить специфічними, тому журналіст має наперед знати, що і як написати, аби зацікавити читача.

О. Опарін у своїй праці «К истории адвентистской журналистики» пише: «На жаль, матеріали більшості релігійних видань часто не тільки не знімають громадські та міжособистісні протиріччя, але й загострюють їх. Звідси, на наш погляд, є корисним аналіз історії журналістики однією з найстаріших на території колишнього СРСР протестантських конфесій – Церкви християн-адвентистів сьомого дня (АСД), що є сьогодні лідером за кількістю випущеної і поширюваної релігійної літератури, яка є однією з кращих у християнському світі видавничих мереж і має найстаріші періодичні видання» [1]. Нам відомі такі газети: «Вічний скарб», «Весть о здоровье», «Путь», «Адвентистський вісник» та ін. Кожне з цих ЗМІ  поглиблено висвітлює релігійні теми та подає інформацію про здоровий спосіб життя. Також О. Опарін виділяє такі риси адвентистської журналістики:

1.Відсутність політичної, соціальної і расової заангажованості. Переживши епохальні події новітньої історії – Першу світову війну, революцію, громадянську війну, ескалацію націоналістичного шовінізму – Адвентистська журналістика, на відміну від більшості сучасних релігійних і світських видань, не розпалювала мілітаристський дух, класову, націоналістичну і релігійну нетерпимість.

2. Заклики до збереження миру і моральності. Коли в суспільстві звучали гасла про класову боротьбу, розгул антисемітизму, викорінення інакомислення, адвентистська періодика була сповнена статтями, що закликають до миру, що говорять про рівність всіх людей незалежно від класу і національності, що вказують на кризу духовності, кризу, яка, на думку адвентистських авторів, і стала причиною найбільших соціальних потрясінь.

3. Аналітичні статті на злободенну тему. Аналізуючи адвентистську періодику, особливо 1917-1919 років, хочеться відзначити, з одного боку, пряме висвітлення в цих виданнях сучасних їм політичних подій, а з іншого – вміння аналізувати їх з точки зору філософії, історії, коли духовні механізми подій розкриваються без цинічного прагматизму, який так відрізняє наш час. Дані статті не тільки не налаштовували читача проти кого будь-кого, а й примушували його задуматися, побачити глибинні причини сучасних суспільних тенденцій і своє місце в цих подіях.

4. Репортаж з місця події. У значному числі релігійних видань в наші дні і практично у всіх подібних виданнях першої третини ХХ століття було відсутнє поняття репортажу з місця події, який є одним з найважливіших журналістських жанрів. В адвентистській періодиці репортаж грав одну з ключових ролей: це і повідомлення про проведені релігійні з'їзди, і інтерв'ю, і звіти про місіонерські подорожі.

5. Доступність.

6. Широка авторська аудиторія. На відміну від більшості журналів інших релігійних конфесій, що мали досить обмежений авторський колектив, який складався, як правило, з керівників церкви, стати автором в адвентистського видання міг практично кожен член церкви.

7. Широка тематика, диференційована на різний вік, освіту та інтереси читачів» [1]

До окресленої категорії належить молодіжна газета “Fleшка”, яка позиціонує себе як молодіжна християнська газета.

Автори так описують видання: «Флешка. Ми звикли до цього слова, адже користуємося так званими флешками щодня. У мене завжди з собою в кишені флешка. Так, на всяк випадок. Туди ми скидаємо все корисне і потрібне для нас.

Газета "Fлешка" покликана якраз і бути таким накопичувачем корисної інформації. Наш девіз: "Збирайте собі скарби на небі..." (Матв.6:20). Тому збираємо ми на "Fлешку" тільки те, що може допомогти тобі досягнути неба. Сподіваємося, що для тебе "Fлешка" буде справжнім скарбом!» [2].

Молодіжна християнська газета "Fлешка" заснована Молодіжною Федерацією Київської Конференції Церкви Адвентистів Сьомого Дня.

"Fлешка" має 32 сторінки формату А5, прочитати її можна двома мовами, українською і російською.  Виходить 6 разів на рік. Видається з вересня 2007 року.

Основні рубрики газети: «Тема номера», «Love is», «Story», «Цікавості», «Я так думаю», «Корисності», «Мій досвід», «Поезія», «Відеотека», «Тест», «Прикинь!».

В них розміщена інформація про цікаві факти з усього світу, різноманітні тести, вірші, реальні життєві досвіди реальних людей, досвіди з Богом, рецензії на фільми, поради, думки цікавих людей, історії кохання, притчі та ін. Як бачимо, практично усі теми, які хвилюють сучасну молодь присутні у цій газеті. Всі вони оглянуті крізь призму Святого письма. Автори виховують читачів у християнському дусі, при тому, йдучи в ногу з часом. Газета видається у глянцевій обкладинці з яскравими ілюстраціями.

Головний редактор «Fleшки», С. Степанюк, наголошує на тому, що матеріали, подані до газети, мають бути написані простою мовою. Висвітлені теми повинні бути широко доступними як для молоді з церкви, так і поза нею. 

Автори не бояться торкатися звичайних злободенних тем, а також світських новин та історій. Проте усе це висвітлюється крізь призму Божої любові. Так, у №4 за 2009 рік розміщена публікація про перемоги та поразки Майка Тайсона,.

Закінчується публікація сповіддю відомого боксера: «Мені ніколи не досягнути успіху в Америці. Тут на мені чорна мітка… Я дивлюсь на своїх фанатів і розумію, що вони не люблять мене. Вони занадто погано мене знають, аби любити. Їм просто подобається те, що я роблю. Вони не пустили б мене до себе додому, не дозволили б мені зустрічатися зі своєю дочкою, я просто повинен їх розважати». «Я просто намагаюсь розібратись у своїх справах. Мені хочеться нарешті взяти своє життя під контроль і стати щасливим» [3].

Далі звучить заклик від автора: «Любий друже, перемоги Христа достатньо, щоб ти також міг одержувати перемоги над гріхом у своєму житті. Ти можеш не отримати мільйонні гонорари за ці перемоги і про це, можливо, буде відомо лише твоїм найближчим друзям, але будь впевнений у тому, що Господь вже має для тебе нагороду в Небесному Царстві – це вічне життя, яке не зрівняти ні з чим, що так високо цінується в сучасному світі. «Переможець успадкує все» (Об’явлення 21:7)» [3].

Автори газети намагаються своїми публікаціями охопити якомога більше тем молодіжного життя, проте існують певні недоліки.

Проводячи інтернет-опитування, ми змогли простежити цікаву тенденцію. На питання: «Що цікавить молодь?», були дані такі відповіді:
•    міжстатеві стосунки;
•    спілкування;
•    стабільність у світі;
•    справедливість/несправедливість [4].

Інше опитування теж вказало на те, що найбільше молодь цікавлять міжстатеві стосунки, далі – комп’ютерні ігри, відпочинок, навчання у вузах, проблеми працезабезпечення, молодіжна жорстокість [5].

За словами О. Опаріна, однією з рис адвентистської преси є «репортаж з місця подій» [1]. У газеті “Fleшка” такий жанр не зустрічається. Усі публікації аналітичного або художньо-публіцистичного змісту. Інформаційність зовсім невелика, хоча у молодіжному житті адвентистів сьомого дня відбувається дуже багато цікавих подій як просвітницького, так і розважального характеру. Досить мало написано про музику, її різновиди. А музика, у наш час, є невід’ємною частиною молодіжного життя. Немає інформації про навчання, також відсутні інтерв’ю. Усі ці теми та жанри ніяк не суперечать Слову Божому, отже їх доцільно було б використати у християнській молодіжній газеті.

Отже, молодіжна тематика у газетах християн-адвентистів сьомого дня досі лишається недослідженою. На основі вивчення матеріалів газети  “Fleшка”, ми прийшли до висновків, що не всі проблеми молоді тут є висвітленими і, на жаль, зовсім не використовуються деякі журналістські жанри. І хоча “Fleшка” поширене та цікаве видання, ми вирішили у майбутньому створити нову християнську молодіжну газету.

Орієнтовна назва газети «АвтоSTOP» з припискою «Без кордонів». Слоган видання: «Увесь світ перед тобою».

Обов’язкові рубрики:
•    інтерв’ю з людьми, які мають цікавий досвід спілкування з Богом. Це стимулюватиме молодь до активного читання Святого Письма та молитви. Також така інформація формуватиме позитивний світогляд читача;
•    стосунки. У будь-якій молодіжній газеті повинна бути присутньою інформація про стосунки між хлопцем та дівчиною. Це різноманітні поради, досвіди, тести і т.д.
•    новини з життя церкви. Ця рубрика не обмежуватиметься конкретним регіоном чи областю. Тут розміщуватимуться новини з усієї України, які будуть надавати аудиторії необхідну інформацію;
•    в анонсах ми будемо повідомляти про музичні фестивалі, святкування та програми, які відбудуться найближчим часом;
•    рецензії. Тут буде знаходитися інформація про цікаві музичні твори та перлини кіномистецтва;
•    спілкування з природою. Матеріали про різноманітні природні явища допоможуть краще зрозуміти усю красу довкілля;
•    відомі люди про Бога. Багато знаменитих особистостей історії були віруючими людьми. Тут ми опишемо їх погляди щодо Божого Слова;
•    смішні історії допоможуть відпочити після важкого дня;
•    художня сторінка. Тут буде розміщена лірика та проза наших читачів.

Загалом, молодіжна християнська газета повинна бути яскравою та креативною. Обов’язковою є лише одна умова: весь матеріал повинен розглядатися крізь призму Божого Слова, щоб стимулювати молодих людей до тіснішого спілкування з Небесним Отцем та позитивних змін у їхньому житті. Саме ця ідея і буде основою нашої газети.

Література:
1.    А. Опарин, М. Балаклицкий. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.asd.in.ua/about
2.    Fleшка[Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.fleshka-ua.com/index/index.php?act=staticpart&lang=ru&account=fleshka&id=4
3.    Fleшка[Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу:  http://www.fleshka-ua.com/uk/article/porazhenie_nepobedimogo_20.html
4.    Опитування[Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу:   http://otvet.mail.ru/question/8313092/
5.    Опитування[Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу:    http://uucyc.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=13743 (дата звернення: 16.02.2012).

Рибицька А. – студентка ІІІ курсу, спеціальності «Журналістика» Волинського національного університету ім. Лесі Українки{jcomments on}