Філософська думка, № 1, 2010

ДО ЧИТАЧІВ

Сучасна французька філософія постійно присутня у вітчизняному філософському дискурсі, тексти, присвячені концепціям французьких філософів, і тексти самих французьких філософів ми часто публікуємо в нашому часописі, однак, на думку редакції, звернення до сучасної французької філософії як цілісного феномена, як окре¬мої філософської традиції розкриє контексти, здатні суттєво підкоригувати наше сприйняття окремих авторів та їхніх філософських позицій. Отже, пропонуємо увазі читача число «Філософської думки», спеціально присвячене сучасній французькій філософії.

Французькі та українські автори, що взяли участь у підготовці цього числа, не ста¬вили собі за мету осягнути одразу всі аспекти та проблеми сучасної французької філософії. їхнім завданням було запропонувати кілька напрямів і тем філософських досліджень, які визначають інтелектуальну атмосферу сучасної Франції і розкриття яких сприятиме розумінню феномена сучасної французької філософії.

Тематика, висвітлена у статтях, інколи може здатися малознайомою, а інколи – вразити близькістю до проблем нашої української сучасності. Важливо зазначити, що у філософській самосвідомості Франції, як і в самосвідомості будь-якої сучасної нації, немає великих і дрібних проблем: деталі історії філософії Середньовіччя такі ж важливі для культурного самовизначення, як і загальні методологічні розв'язання великих тем сучасної філософії.

Сподіваємося, поглиблене знайомство з досягненнями наших зарубіжних колег спровокує продуктивні дискусії в українському філософському співтоваристві та послу¬гує подальшому вписуванню України в європейський культурний контекст.

Зміст

Share |