Даниленко О. А.
Язык конфликта в трансформирующемся обществе: от конструирования истории – к формированию социокультурных идентичностей.
Вильнюс, 2007

Монографія Оксани Даниленко присвячена дослідженню соціальних та культурних процесів в сучасній Україні, а також визначенню характеристики мови конфлікту в умовах сучасних соціальних змін. Авторка застосовує лінгвоконфліктологічний підхід до дослідження формування соціокультурної ідентичності. Україна розглядається як Пограниччя, яке розуміється, у вузькому сенсі, як пограниччя Центрально-Східної Европи, а також, у широкому сенсі, як простір, в якому трансформуються культурні зразки, норми поведінки система цінностей тощо.  Дослідниця вказує на своєрідність прояву конфлікності в суспільстві, що трансформується, що, у свою чергу, вимагає соціологічного вивчення мови конфлікту в умовах соціальних змін. Таким чином, вона прагне дати відповіді на наступні загальні питання: як виміряти конфліктний потенціал соціальних трансформацій в сучасній Україні? Як визначити вектори соціальних змін?

Книгу можна умовно поділити на дві частини. Перша має методологічне значення і присвячена теоретичній розробці лінгвоконфліктологічного метода, а також визначенню основних аспектів методики вивчення мови конфлікту. Авторка, зокрема, розглядає методологічні проблеми та особливості дослідження конфліктів у суспільствах, які трансформуються, аналізує лінгвоконфліктологічні практики інтерпретації текстової інформації. Окреслюючи характеристики мови конфлікту, зауважує, що остання виступає в двох аспектах – як засіб комунікації та як засіб інтерпретації, а також може використовуватися як дослідницький код, що дозволяє вийти на вимірювання ідентичностей та формування їх конфліктного потенціалу.  

В другій частині книги, що має назву “Від конструювання історії – до формування нових ідентичностей в умовах пострадянських трансформацій”, представлено інтерпретацію емпіричних даних лінгвоконфліктологічного дослідження, проведеного Авторкою. Дане дослідження базувалося на порівнянні підручників з історії СССР, Росії, України та Білорусі, а також проведенні проблемно-орієнтованих інтерв’ю в Харкові, Львові, Києві та Криму. На основі емпіричного дослідження Авторка прагне показати особливості процесу конструювання ідентичності в сучасній Україні.

Дмитро Шевчук

Анотацію опубліковано в часописі "Критика"