Атаманенко А.
Українське Історичне Товариство: ідеї, постаті, діяльність
Острог 2010

 

У монографії Алли Атаманенко розглядаються створення та основні аспекти діяльності Українського історичного товариства (УІТ) – української наукової інституції, яка була заснована в 1965 році в США. У своїй праці Авторка прагне дослідити діяльність УІТ в контексті загального розвитку історичної науки та показати соціокультурні умови створення й функціонування Товариства. Таким чином, монографія прагне заповнити певні «прогалини» у вивченні історії українських наукових інституцій як форм наукових об’єднань вчених, оскільки, як зауважує А. Атаманенко, в сучасній українській історіографії практично відсутній науковий аналіз соціокультурного  середовища існування науки в діаспорі.

У вступі Авторка обґрунтовує необхідність вивчення наукового життя українців в діаспорі та здійснення аналізу форм та способів його організації. Зокрема, звертає увагу на те, що доволі мало уваги було присвячено вивченню наукової спадщини УІТ. Зауважує, що окрім публікацій істориків з діаспори, як Л. Винар, О. Домбровський, Т. Мацьків, а також  окремих дослідників з України, як, наприклад, Л. Сакада, наукове життя УІТ не було висвітлене в українській історіографії. А відтак, А. Атаманенко прагне здійснити цілісне дослідження історії УІТ. Авторка окреслює методологічні основи свого дослідження, подає періодизацію діяльності Товариства, а також здійснює спробу представити загальну типологію українських, українсько-американських та українсько-канадських наукових інституцій задля визначення місця УІТ в системі наукової діяльності цих інституцій.

В окремих частинах монографії розглянуто стан вивчення історії УІТ, організаційні основи функціонування Товариства, основні аспекти наукової діяльності його членів. Крім цього значну увагу дослідниця присвячує співпраці УІТ з українськими та українознавчими науковими інституціями, видавничій діяльності Товариства та аналізу одного із провідних напрямів діяльності цієї інституції – систематичного наукового дослідження постаті Михайла Грушевського.

Загалом, у монографії представлено вивчення соціального, дослідницького та людського факторів діяльності УІТ, що дозволяє зрозуміти загальне тло та важливі аспекти існування української історичної науки поза Україною.
 

Дмитро Шевчук

Анотацію опубліковано в часописі "Критика"