Мережі і мережні війни: Майбутнє терору, злочинності та бойових дій
За ред. Дж. Арквілли, Д. Ронфельдта
К., 2005

Прихід інформаційної епохи докорінно змінив ландшафт реальності, зокрема соціальної. З’явилося цілий ряд “викликів”, на які потрібно швидко реагувати і відповідати. Одним з таких “викликів” є мережна війна, яка за твердженням редакторів книги Дж. Арквілли і Д. Ронфельдта, американських експертів з питань оборони і національної безпеки, позначає новий вимір соціальних конфліктів.

Поняття “мережної війни” окреслюється в книзі як відповідник військового поняття кібервійни. Редактори зауважують, що коли на початку 1990-х років розроблялася концепція нового виду воєнного конфлікту, постала потреба знайти поняття, що позначало б конфлікти в інформаційну епоху “на менш військовому, менш інтенсивному і більш соціальному кінці спектру”. Саме для цього було введено поняття “мережної війни”. Мережна війна має подвійну природу: з одного боку, це війна, яку ведуть терористичні та злочинні організації, радикальні політичні групи тощо; з іншого ж боку, до мережної форми організації вдаються активісти громадських організацій.

Різні автори цієї колективної монографії, серед яких фахівці з безпеки, журналісти, працівники державних служб охорони, науковці, висвітлюють та аналізують основні прояви мережних війн в сучасному світі: тероризм, діяльність злочинних мереж, вуличні війни (хуліганів, анархістів, футбольних фанатів), дисидентська боротьба за демократію, виступи антиглобалістів, атаки хакерів та кібертерористів та ін.

Разом з тим книга містить не лише розгляд основних проявів мережних війн, але також і рекомендації щодо: по-перше, можливих способів боротьби із злочинними чи терористичними мережами, по-друге, способів покращення діяльності громадських організацій (наприклад, екологічних рухів), нарешті – способів розвитку та вдосконаленню теорії мережної війни. Пафос книги стосується “боротьби за майбутнє”, а тому, за словами редакторів, мережна війна постає не просто як технологія, але як доктрина.
 

Дмитро Шевчук
Опубліковано в часописі «Критика»