Чумаченко Б.
Вступ до культурології античності
К., 2009

 

Навчальний посібник створено на основі лекційних курсів «Антична культура», «Культура Європи», які читаються на гуманітарному факультеті НаУКМА. Він містить необхідний для студентів-гуманітаріїв пропедевтичний матеріал про класичну культуру греко-римського світу як системи, її топіку та морфологію. Розглядаються основні риси античного типу культури, спосіб життя, ментальність, аксіологія стародавніх греків і римлян. Головна увага приділяється явищу античної громадянської суспільности – поліса, принципу агоністики греків, колізії «античний світ - варварство», порівнянню грецького та римського культурного розвитку. Посібник знайомить студентів із категоріальним апаратом сучасного антикознавства, лексиконом античної культури, а також зі змінами в реконструкції культурологічних моделей Греції та Риму останнього часу. Адресовано студентам бакалаврату НаУКМА, які обирають студії античності та курси історико-культурного циклу.

Детальніше на сайті http://publish-ukma.kiev.ua