Гендерна проблематика та антропологічні горизонти
Острог, 2011

 

У збірнику містяться наукові статті та тези доповідей, у яких розглядаються різноманітні гендерні проблеми у антропологічному зрізі. Зокрема акцентується увага на методології гендерних досліджень та жіночих рухах, гендерних дослідженнях у психології та педагогіці, гендерних стереотипах освіти, гендерному аспекті дослідження української культури, гендерній проблематиці у літературній творчості та мас-медіа. Матеріали збірника можуть стати у нагоді філософам, культурологам, психологам, соціологам та усім зацікавленим гендерною тематикою


Зміст

Наукові статті

Авер’янова Ніна
Мас-медіа і виховання: гендерний аспект

Воропаєва Тетяна
Типи ґендерної ідентичності української молоді

Гачко Орися
Дискурс гегемонної маскулінності в христологічному контексті Послання ап. Павла до Галатів

Демків Тетяна
Специфіка формування гендерних парадигм: методологічно-філософський аспект

Кобченко Катерина
Жіноцтво України у медичних професіях: початок шляху (сер. ХІХ – поч. ХХ ст.)

Ковальчук Ірина, Лось Зоя
Філософія статі: сутність та основні підходи до проблеми статі

Кочерга Ольга
Проблеми жіночої освіти у педагогічній спадщині К. Д. Ушинського

Нойфельд Віра
Порівняльний гендерний аналіз архетипів в німецькій і українській культурі

Петрушкевич Марія
Інший та гендер: практика істерії

Смешнова Альона
Питання жіночого виховання у працях М. І. Пирогова

Шевченко Зоя
Проблема уніфікації статей: біологічна та соціальна складові процесу

Янковська Жанна
Роль жінки-матері у весільному обряді українців: окремі зауваги до аналізу

Тези доповідей

Бежук Ольга
Благодійна діяльність українського жіноцтва у роки Першої світової війни та післявоєнний період

Борищук Тетяна
Аспект материнства у творах В. Вулф та О. Кобилянської

Буряк Лариса
Історична фемінологія чи ґендерна історія: до проблеми поняттєво-термінологічного апарату

Гарасимів Т. З., Козенко Юлія
Гендер як один із детермінантів формування поведінки особи: антрополого-правовий вимір

Єрко Галина
Жіночі політичні партії – невід’ємна складова жіночого руху

Кондратьєва Алла
Американсько-український контекст: гендерний конфлікт магічних образів

Левкович Надія
Персонажна система демонології українців Карпат: гендерний аспект

Юр’єва Оксана
Становлення та розвиток феміністської педагогіки у Канаді