Філософська думка,
2011, № 4

ДО ЧИТАЧІВ

Нещодавні трагічні події у Норвегії знов привертають загальну увагу до гострої проблеми єдності й конфлікту сучасного глобального світу. Найвищі державні функціонери провід¬них європейських країн майже суголосно висловлюються щодо кризи та невиправданості того, що заведено називати «політикою мультикультуралізму». Наче не помічають, що направду йдеться про фундаментальні засади європейського життя, зрештою — самої модерної цивілізації. Адже фактично в таких суперечках та вердиктах розв'язується пи¬тання універсалістських зазіхань сучасної європейськості. Відтак було б доречно спитати у західних лідерів, чи готові вони разом із провадженням політики дедалі відчутнішого культурного ізоляціонізму відмовитись також від провідної ролі — економічної, політич¬ної, культурної - власних держав у світі? Те, що одне з необхідністю тягне за собою інше, державці воліють не усвідомлювати, хоча їхнє бажання чи небажання нічого не змінює в об'єктивному взаємозв'язку речей.

Таким чином, що ми на сьогодні маємо: вичерпаність універсалістських ідей та цінностей, витворених модерною Європою, чи банкрутство євробюрократії, неспроможної шукати інноваційні рішення для по-справжньому складних, часто безпрецедентних проблем існу¬вання суспільств і держав у контексті глобального світу? Дана колізія наново оприявнює більш загальне питання: як загалом можлива єдність сучасного глобального світу? Наскільки дієвими в його умовах можуть бути класичні соціокультурні принципи людського співісну¬вання та розвитку на кшталт прав людини чи парадигми толерантності? Це коло питань є визначальним для тематичного блоку цього числа журналу.

Особливість його змісту зумовлена тим, що над ним працювали спільно українські та російські філософи. Був проведений представницький круглий стіл, який зібрав провідних науковців Інститутів філософії НАН України та Російської академії наук. Окрім того, аналіз заданої тематики було продовжено у статтях російських та українських вчених. Цей спільний результат, досягнутий інтелектуалами двох країн, нині друкується одночасно російською в Росії (№ 9 «Вопросов философии») і українською в Україні (поточне число «Філософської думки»).

Було б самовпевнено очікувати від таких доволі обмежених зусиль розв'язання порушеної фундаментальної проблеми. Але сам цей досвід співпраці, який немає аналогів у минулому, вже засвідчує можливість тих конструктивних єдності та взаємодії, формулу яких на сьогодні так важливо знайти людству. І хоч би яким скромним був досягнутий резуль¬тат, він відкриває шлях до кращої перспективи, до більш вагомих досягнень. І тим самим оприявнює, що деструктивним чинникам сучасного світу цілком можливо протистояти.
Серед інших матеріалів числа хотілося б звернути увагу на запис бесід О. Філоненка з О. П'ятигорським, відомим радянським філософом, який у 70-ті роки минулого сторіччя емігрував з СРСР.

Центральним сюжетом наступного, п'ятого числа «Філософськоїдумки», стане багато¬бічне промислення проблеми досвіду, яка є однією з центральних для сучасного філософсько¬го дискурсу.

Зміст

ЄДНІСТЬ СВІТУ І РОЗМАЇТТЯ КУЛЬТУР


Матеріали круглого столу українських та російських філософів (Б. Пружинін (Москва, очільник круглого столу), О. Білий (Київ), М. Громов (Москва), А. Гусейнов (Москва), А. Конверський (Київ), В. Лекторський (Москва), В. Малахов (Київ), О. Онищенко (Київ), М. Попович (Київ), С. Пролеєв (Київ), М. Степанянц (Москва)

Марія Култаєва {Харків) Локальне у лабіринтах все¬світнього суспільства: методологічний аспект

Валентина Федотова (Москва) Єдність та багатоманіт¬ність культур за умов глобалізації

Олег Хома (Вінниця) Філософські культури: терпимість, толерантність і визнання

Вадим Межуєв (Москва) Діалог як спосіб міжкультурного спілкування в сучасному світі

Євген Бистрицький (Київ) Конфлікт культур і методо¬логія толерантності

Володимир Малахов (Москва) Національна держава, національна культура і культурний суверенітет

ДОТОРК: УСНІ ІСТОРІЇ ФІЛОСОФІЇ

Тетяна Чайка (Чайка) Бесіди з Кримським. Час учнів¬ства ..
Олександр Філоненко (Харків) Олександр П'ятигорський, оповідач